Nasi

Autorzy

BARBARA BANACH

Mgr inż. budownictwa lądowego o specjalności drogi, ulice, lotniska, kierownik robót drogowych w firmie Skanska.

PAWEŁ BRACHA

ANNA BRATEK

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

DR INŻ. KRZYSZTOF CHLIPALSKI

MAGDALENA DALECKA

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Starogard Gdański; zarządza informacjami przekazywanymi do mediów (prasy, radia i telewizji), odpowiada za ich redakcję i publikację w prasie lokalnej, ogólnopolskiej, samorządowym biuletynie informacyjnym „Starogardzki Ratusz”, na miejskiej stronie www oraz mediach społecznościowych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

STAROGARD OŚWIETLONY NA MEDAL
WRZESIEŃ 5 (52) 2020

DOROTA DORSKA-HAVARIS

Radca prawny, specjalizuje się w prawnej obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem (kancelariabzp.pl).

REMIGIUSZ DUSZYŃSKI

MARIUSZ DYKA

Pracownik administracji rządowej i samorządowej, naczelnik
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, przewodniczący
komisji ekologii, członek Regionalnej Komisji
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

DR INŻ. JAKUB FENGIER

TOMASZ GODLEWSKI

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ

Radca prawny, ekspert prawa gospodarczego i prawa pracy, właściciel kancelarii specjalizującej się w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie pracy i prawie podatkowym, autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, adresowanych do instytucji oraz przedsiębiorstw.

PIOTR JERMOŁOWICZ

AGNIESZKA KĘDZIERSKA

NINA KINITZ

Redaktor naczelna magazynu „Drogi Gminne i Powiatowe” do kwietnia 2017 r..

TADEUSZ KOPTA

absolwent Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej i Inżynierii Ruchu Politechniki Warszawskiej. Doktorat obroniony na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor wielu studiów i wstępnych projektów drogowych oraz podręczników projektowania dróg dla rowerów. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz biegły sądowy.

MGR. INŻ. TOMASZ KOTAJNY

ANNA KRAWCZYK

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MARCIN KRAWCZYK

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, specjalizuje się w prawnych aspektach inwestycji budowlanych, w tym drogowych, oraz w prawie umów gospodarczych.

JOANNA KRÓLIKOWSKA-BOCHEŃCZYK

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI

Geodeta, specjalista w Wydziale Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

SEBASTIAN LUDWICZAK

Absolwent Wydziału Rolniczego na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pracownik Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odpowiedzialny za bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy.

MAŁGORZATA MACHALSKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

PRZEMYSŁAW MAGDZIARSKI

MAGDALENA MAJEWSKA

Magdalena Majewska - biolog, dr nauk rolniczych, specjalista w zakresie ochrony przyrody.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

OWADY CHRONIONE W PASIE DROGOWYM
WRZESIEŃ 5 (34) 2017

DAMIAN MICHALAK

radca prawny, właściciel kancelarii specjalizującej się w PPP i prawie zamówień publicznych. Autor pierwszego w Polsce bloga o partnerstwie publicznoprywatnym „PPP w praktyce” oraz prelegent szkolenia „Finansowanie inwestycji komunalnych na nowych zasadach w perspektywie 2014-2020” (www. akademia-samorzadowca.pl)

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK

Radca prawny; prowadzi Kancelarię Radców Prawnych w Warszawie; specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego, prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej;

KRZYSZTOF OLSZOWY

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MAREK ORŁOWSKI

PATRYK PULIKOWSKI

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

OLSZTYN ŚWIECI PRZYKŁADEM
MARZEC 2 (49) 2020

REDAKCJA

GRZEGORZ ROMANOWCZ

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA

Pracownik Katedry Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie.

KONRAD RÓŻOWICZ

URZĄD MIASTA RZESZÓW

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MONIKA ŚLUSARSKA

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE NA DRODZE
LIPIEC 4 (45) 2019
UWAGA! ZWIERZĘ NA DRODZE
WRZESIEŃ 5 (40) 2018

TOMASZ SOCHACKI

Projektant drogowy. Absolwent budownictwa o specjalności drogi, ulice, lotniska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy;

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI

DR INŻ. MICHAŁ STAWOWIAK

elektromechanik, specjalista do spraw maszyn budowlanych i drogowych, ukończył specjalność Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

DR EWELINA STOBIECKA

Partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing e|n|w|c w Warszawie, Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MARZENA SUCHOCKA

SGGW w Warszawie, IGPIM, współpracowniczka programu Drogi dla Natury

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

ELŻBIETA SZAFRANKO

Adiunkt na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych z analizami prowadzonymi na etapie przygotowania inwestycji budowlanych o różnym charakterze.

PAWEŁ SZMAJDA

Business Development Manager w Comarch

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

MIRON TADYCH

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

JANUSZ TROJANOWSKI

MICHAŁ WALOCH

JAN WIELGAT

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SYLWIA WILCZYŃSKA

KATARZYNA WOZIŃSKA-GRACZ

Starszy specjalista ds. mediów, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu