Szkolenia

Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji

Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie dla samorządów. Oświetlenie drogowe, uliczne i w przestrzeniach publicznych

Prowadzący:

Bogdan Ślęk (Pol -lighting Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego), Paweł Staszczak (Orange), Tomasz Kołoszczyk-Jakubowski (Signify), Mikołaj Przybyła (GL Optic)

 

Spotkanie online mające na celu pokazanie nowości i wiodących rozwiązań na rynku oraz przykładów realizacji inwestycji oświetlenia drogowego, ulicznego i w miejscach publicznych w układzie: finansowanie oświetlenia, modernizacje, dobór technologii, w efekcie znaczące obniżenie wydatków związanych z kosztami utrzymania.

Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji
Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji Partner konferencji

Kruszywa w inwestycjach drogowych

Prowadzący:

dr Łukasz Machniak (Polski Związek Producentów Kruszyw), Hubert Krysiak (Lafarge), Radosław Włodarski (Leca), Łukasz Chady (Pianobeton)

 

Na spotkaniu omówiono m.in.: kruszywa w inwestycjach drogowych, jak wygląda wielkość rynku kruszyw (rynek krajowy, import), co czeka nas w zakresie dostępności zasobów i ich wystarczalności, znaczenie inwestycji drogowych wrunky kruszyw – udział GDDKiA oraz JST, a także zapowiedź zmian w normach „kruszywowych”. W trakcie wydarzenia przedstawiono także nowoczesne zastosowanie kruszyw alternatywnych (m.in. kruszyw z recyclingu, keramzytu geotechnicznego.

Partner konferencji

Samorządowe drogi betonowe

Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Jan Deja, Piotr Piestrzyński, Zbigniew Pilch - (Stowarzyszenie Producentów Cementu)
Marek Olesiński - dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

 

Webinarium poświęcone zaletom nawierzchni betonowych na drogach samorządowych z perspektywy ekonomicznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i kwestii środowiskowych. Podczas spotkania omówiono także przykłady realizacji lokalnych dróg betonowych i doświadczeń w ich budowie oraz utrzymaniu.

Partner konferencji Partner konferencji

Nowe technologie w projektowaniu nawierzchni z wykorzystaniem kostki brukowej

Prowadzący:

dr inż. Krzysztof Chlipalski

 

Podczas spotkania poruszony został temat prawa wodnego i jego implikacje podczas analizy konstrukcji nawierzchni w zakresie przepuszczalności. Prelegent zaprezentował technologie usprawniające zarządzanie wodami opadowymi, a także szczegółowo omówił nowoczesne nawierzchnie z kostki brukowej i jej funkcjonalności na ulicach dojazdowych, parkingach samochodów, drogach rowerowych, chodnikach.

Partner konferencji

Bezpieczne przejścia w świetle aktualnych zmian w prawie drogowym

Prowadzący:

Marek Antonowicz, firma Euroasfalt

 

Na spotkaniu zaprezentowano przykłady nowoczesnych rozwiązań poprawiających inwestycje bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego – zgodnie z nowymi przepisami o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Omówione zostały m.in.: modernizacje z wykorzystaniem inteligentnych aktywnych przejść dla pieszych jako innowacyjny sposób na poprawę ochrony i komfortu pieszych uczestników ruchu.