BIBLIOTEKA WIEDZY:

BIBLIOTEKA WIEDZY

Wszystko Artykuły i opracowania Dokumenty i narzędzia
PODGLĄD NAZWA OPIS

Problematyka analizy niezawodności... (Część_1)

TAGI:
Problematyka analizy niezawodności POBIERZOPRACOWANIE

Kruszywa w budownictwie dróg lokalnych

TAGI:
Wykorzystywanie kruszywa w produkcji betonów oraz mieszanek związanych jest elementem wiadomym i nie podlega dyskusji. Jest to surowi... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów

TAGI:
Najistotniejsze stwierdzenie – grunt jest „fundamentem” dla konstrukcji nawierzchni drogowej. Nośne podłoże drogowe i zabe... MAJ
3 (62) 2022
CZYTAJ WIĘCEJ

KOSTKA LEPSZA NIŻ ASFALT – EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE KORZYSTNE DLA MIAST.

TAGI:
Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przy... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

Dobry włodarz szuka oszczędności – wywiad z wójtem Brańska

TAGI:
O tym, jak samodzielnie można poprawić stan dróg we własnej gminie mimo ograniczonych funduszy – rozmawiamy z wójtem Gmi... LIPIEC
4 (57) 2021
CZYTAJ WIĘCEJ

HUSQVARNA FLEET SERVICES™ – ŁATWIEJSZY SPOSÓB MONITOROWANIA URZĄDZEŃ

TAGI:
Husqvarna Fleet Services to inteligentne rozwiązanie oparte na pracy w chmurze, zapewniające firmom zajmującym się profesjonalną pielęgnacją... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

EKSPLOATACJA I NAPRAWA MASZYN DROGOWYCH

TAGI:
Prowadzenie robót drogowych i mostowych wymaga obecnie współdziałania wielu maszyn i urządzeń, które zapewniają ciągłoś... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIETLENIE LED STAWIAMY NA JAKOŚĆ

TAGI:
Energooszczędna technologia LED wpisuje się w rządowy program związany z ochroną klimatu, a produkty LED wykorzystywane do oświetlania dr&oa... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

KORZYŚCI I OSZCZĘDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ULICZNEGO OŚWIETLENIA LED

TAGI:
Oświetlenie uliczne LED staje się coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne oprawy uliczne z powodzeniem zastępują konwenc... LISTOPAD
6 (47) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Kanały technologiczne w pasie drogowym

TAGI:
Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) wprowadziła do ustawy z 21 marca 19... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym

TAGI:
W ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz ulic miejskich przeprowadza się szeroko zakrojone prace remontowo- -porządkowe... MAJ
3 (44) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Praktyczne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu drogowego

TAGI:
Współczesne maszyny drogowe są coraz wydajniejsze, coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz droższe, dlatego też aby wydłużyć czas ich... STYCZEŃ
1 (42) 2019
CZYTAJ WIĘCEJ

Układy centralnego smarowania stosowane w maszynach drogowych

TAGI:
Coraz częściej w konstrukcji maszyn drogowych stosuje się automatyczne układy centralnego smarowania, dzięki czemu można znacznie ograniczyć... WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowinki technologiczne

TAGI:
WRZESIEŃ
5 (40) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Podbudowy betonowe i związane spoiwami hydraulicznymi

TAGI:
Podczas oceny stanu drogi zazwyczaj analizowane są wyłącznie zniszczenia warstwy ścieralnej, szczególnie w przypadku dróg bitu... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Mobilne recyklery asfaltu

TAGI:
Intensywne prace związane z utrzymywaniem dróg nie kończą się wraz z odejściem zimy. Przeciwnie – w sezonie wczesnowiosennym po... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Cztery pory roku – przegląd maszyn drogowych

TAGI: CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
Niemalże w każdym przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej zachodzi potrzeba sezonowego wykorzystan... STYCZEŃ
1 (36) 2018
CZYTAJ WIĘCEJ

Magazynowanie środków uszorstniających

TAGI:
We wszystkich przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się zimowym utrzymywaniem dróg i ulic zachodzi potrzeba magazynowania środk... LISTOPAD
6 (35) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton wodoprzepuszczalny jako odpowiedź na zagrożenie wodą burzową

TAGI:
W ostatnich latach coraz powszechniejszym zjawiskiem w Polsce są nawałnice burzowe, podczas których w bardzo krótkim czasie po... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Wybrane kierunki modernizacji maszyn drogowych na przykładzie zamiatarek elewatorowych

TAGI:
Zamiatarki elewatorowe doczekały się nowej odsłony. Celem modernizacji było opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które eliminowałob... LIPIEC
4 (33) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Przegląd i podział kosiarek służących do utrzymania zieleni w pasach drogowych

TAGI:
W niniejszym artykule przedstawiamy przegląd aktualnie produkowanych przez krajowych producentów kosiarek do utrzymywania zieleni w p... MAJ
3 (32) 2017
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche nawierzchnie

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Rozwój transportu i zwiększająca się liczba pojazdów w przestrzeni miejskiej powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost natężen... WRZESIEŃ
5 (28) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana wymagań technicznych. Jak wykonywać nawierzchnie na nowych zasadach?

TAGI: REMONTY
Nowe wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2016 weszły w życie 9 maja 2016 r. Nie są to jednak dokumenty zastępujące, lecz jedynie uzupełniające... LIPIEC
4 (27) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Przepusty i kanały – remonty oraz wzmacnianie w praktyce. Część II

TAGI: PRZEPUSTY I KANAŁY
Relining i rękawy nasączone żywicą to technologie umożliwiające dokonywanie napraw bez konieczności przeprowadzania głębokich wykopów. To... MAJ
3 (26) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Przyszłość oznakowania aktywnego

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, BRD, OZNAKOWANIE, ELEKTRONIKA DROGOWA
Artykuł sponsorowany. Co do zasadności stosowania oznakowania aktywnego na drogach nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Wszyscy dostrzeg... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Recykling w budownictwie

TAGI: INNOWACJE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
W niedalekiej przyszłości problemem zarządców drogowych w Polsce nie będzie budowa nowej sieci dróg, ale jej utrzymanie. Dlate... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zalety nawierzchni betonowych na drogach lokalnych

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Artykuł sponsorowany. Dogłębna analiza wykonana przez GDDKiA w oparciu o szereg kryteriów doprowadziła do wprowadzenia do programu bu... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Przepusty i kanały

TAGI: REMONTY, PRZEPUSTY I KANAŁY
Naprawy bezwykopowe przepustów i przewodów kanalizacyjnych umożliwiają szybkie oraz tanie przeprowadzenie renowacji, i to bez... MARZEC
2 (25) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche i niedocenione. Nawierzchnie betonowe w praktyce

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Polscy inwestorzy nadal podchodzą z rezerwą do budowy dróg betonowych, ponieważ boją się wysokich kosztów oraz niewystarczając... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Zalety nawierzchni betonowych na drogach krajowych i lokalnych

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Artykuł sponsorowany. Plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014- 2020 przewidują ogromne nakłady... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie bitumiczne – jak o nie dbać?

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Drogi bitumiczne to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni w Polsce. Ich częste stosowanie wynika z zalet związanych z konstru... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekonomiczna jednowarstwówka

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Drogi samorządowe stanowią około 95% sieci drogowej w Polsce. Taka skala sieci drogowej o znacząco niższym budżecie niż drogi krajowe i auto... STYCZEŃ
1 (24) 2016
CZYTAJ WIĘCEJ

KOHLHAUER SCORSA bezpieczne szkło mineralne

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Artykuł sponsorowany. Wychodząc naprzeciw aktualnym zaleceniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz komendanta gł&oacu... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Technologie w służbie bezpieczeństwu

TAGI: BRD, INNOWACJE
Nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie nadzoru oraz kontroli ruchu drogowego będą głównym tematem seminarium, kt&... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

ITS w podwawelskim grodzie

TAGI: BRD, INNOWACJE, SMART CITY
Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem i projektowaniem ITS-ów oraz przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania proje... LISTOPAD
6 (23) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonia w obliczu nowych technologii

TAGI: INNOWACJE, SMART CITY
Synergia pomiędzy innowacyjnymi technologiami a harmonijnym pięknem górskiej natury zapanowała w tym roku w Białce Tatrzańskiej za sp... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Zniszczenia i remonty nawierzchni betonowych

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE
Jeszcze do niedawna nawierzchnie betonowe pokrywały tylko płyty lotnisk, place postojowe i drogi zakładowe. Zainteresowanie tą technologią r... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Beton wałowany na drogi lokalne

TAGI: REMONTY, ARTYKUŁ SPONSOROWANY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD
Artykuł sponsorowany. Przed nami kolejne lata, podczas których Polska ponownie zamieni się w wielki plac budowy. Niewątpliwie środki... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Sposób na bezpieczne drogi

TAGI: REMONTY, ARTYKUŁ SPONSOROWANY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, BRD
Artykuł Sponsorowany. Ostatnio dużo się mówi o realizacji „Programu budowy dróg na lata 2014-2023”. Szczegó... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy wymiar GIS we Wrocławiu

TAGI: INNOWACJE
Podczas konferencji GISforum 2015, zaplanowanej na 14-15 października br., wystąpią reprezentanci m.in. GUGIK-u, ZGiKM-u GEOPOZ, MPU w Bydgo... PAŹDZIERNIK
5 (22) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Kongres ITS w doborowej obsadzie

TAGI: INNOWACJE
Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Na straży bezpieczeństwa. Przegląd barier drogowych

TAGI: BRD, BARIERY DROGOWE, INNOWACJE
Bariery ochronne są ważnym elementem sieci drogowej. Pełnią funkcję ochronną, zabezpieczając kierowców przed ryzykiem wypadnięcia z d... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Innowacyjne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, BARIERY DROGOWE, INNOWACJE
Artykuł sponsorowany. Bariery drogowe TSB SofiBox – polski produkt, bezpieczeństwo na światowym poziomie. Oto idea, którą udało... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo przede wszystkim

TAGI: ARTYKUŁ SPONSOROWANY, BRD, ELEKTRONIKA DROGOWA, INNOWACJE
Artykuł sponsorowany. Czy zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze można połączyć z oszczędnościami w gminnym budżecie? Firma DVS &ndas... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesne technologie GIS dla zarządców dróg

TAGI: INNOWACJE
W polskim drogownictwie brakuje efektywnych metod zarządzania infrastrukturą drogową. Przyczyn należy upatrywać w braku jednolitych standard... LIPIEC
4 (21) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą

TAGI: BRD, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Celem inżynierów drogowych jest konstruowanie nawierzchni, które sprawiają, że ruch pojazdów będzie bezpieczny, komfort... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Schyłek tradycyjnych konstrukcji z betonu asfaltowego? Nadchodzi alternatywa!

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, KOSZTORYS
Choć w ostatnich latach w terenie miejskim powstało wiele dróg z betonowej kostki brukowej, to nawierzchnie bitumiczne i tak pokrywaj... MARZEC
2 (19) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

TAGI: BRD, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oz... STYCZEŃ
1 (18) 2015
CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe technologie i aktualne tendencje w zakładaniu zieleni przydrożnej

TAGI:
Wzrost świadomości społecznej w kwestii znaczenia zieleni w miastach przyczynia się do kształtowania przestrzeni w myśl idei zrównowa... MARZEC
2 (13) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Podbudowy drogowe z kruszyw według PN-S i WT-4

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Podbudowa stanowi najważniejszy element konstrukcji nawierzchni drogowej. Odpowiada w największym stopniu za przenoszenie obciążeń od ruchu... STYCZEŃ
1 (12) 2014
CZYTAJ WIĘCEJ

Drenaż francuski szansą na skuteczne odwodnienie drogi?

TAGI:
Jak za pomocą kruszywa w otulinie z geowłókniny filtracyjnej odprowadzić wodę z dróg, na których ze względów fin... MARZEC
1 (1) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystko o studniach chłonnych

TAGI:
Kiedy można stosować, jak prawidłowo zwymiarować i określić zdolność chłonną studni. Dobór materiałów potrzebnych do ich wykon... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Kostka czy asfalt? Zalety i wady nawierzchni bitumicznych i brukowych

TAGI: NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Zalety i wady nawierzchni bitumicznych i brukowych Porównanie parametrów technicznych, łatwości wybudowania i odtworzenia po e... MAJ
2 (2) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Asfalt kontra beton

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE, OSZCZĘDNOŚCI, KOSZTORYS
Znaczna większość dróg w Polsce ma nawierzchnię asfaltową. Przyczyną takiego stanu jest prawdopodobnie małe doświadczenie polskich fi... LIPIEC
3 (3) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Jakie nawierzchnie drogowe wybrać? Dokumenty WT 1–5

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska stała się także członkiem Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) i przyjęła do krajowego zbior... WRZESIEŃ
4 (4) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Drogi na podłożach słabonośnych

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Nawet na terenach o niekorzystnej budowie geologicznej podłoża można zbudować nową drogę. Znanych jest bowiem wiele sposobów na wzmac... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Koniec z łataniem dziur dwa razy? Część 1

TAGI: REMONTY
Mieszanka mineralno-asfaltowa może być sposobem na natychmiastową i trwałą naprawę dróg – także przy minusowych temperaturach,... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Ciche nawierzchnie asfaltowe

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Poziom hałasu komunikacyjnego w miastach jest coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców, a jednym z jego źródeł jest ruch pojaz... LISTOPAD
5 (5) 2012
CZYTAJ WIĘCEJ

Kiedy i jak zastosować (geo)syntetyki?

TAGI: NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Wyroby syntetyczne coraz częściej i chętniej stosowane są w konstrukcjach asfaltowych nawierzchni drogowych. STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Koniec z łataniem dziur dwa razy? Część 2.

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
W poprzednim numerze zaprezentowano podział i charakterystykę mieszanek mineralno-asfaltowych. W tej części uwaga skupiona zostanie na masac... STYCZEŃ
1 (6) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Metody umacniania skarp nasypów i wykopów

TAGI: REMONTY, UTRZYMANIE POBOCZY
Osuwanie się skarp nasypów i wykopów może prowadzić do zniszczenia całej konstrukcji nawierzchni drogi, dobrze więc wiedzieć,... MARZEC
2 (7) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Przepusty drogowe – zagadnienia projektowe i wykonawcze

TAGI: PRZEPUSTY I KANAŁY
Remonty i naprawy istniejących przepustów drogowych mogą być kosztowne i trudne do wykonania. W artykule przedstawiono więc zagadnien... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Geosyntetyki płaskie w budownictwie drogowym

TAGI: REMONTY
Wyroby syntetyczne, wykorzystywane do wzmacniania konstrukcji gruntowych, są coraz częściej stosowane przy budowie dróg. Szczeg&oacut... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Pomiar stopnia zagęszczenia z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej

TAGI: REMONTY
W każdej specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania warstwy, np. podsypki lub odsączającej, głównym parametrem wymaganym przy odbi... LIPIEC
4 (9) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Nawierzchnie z kostki granitowej - kosztorys i ranking materiałów

TAGI: REMONTY, OSZCZĘDNOŚCI, KOSZTORYS
Kostka granitowa jest niesamowicie trwała i estetycznie bardzo efektowna. Choć niemożliwe jest wykorzystanie jej do budowy dróg szybk... WRZESIEŃ
5 (10) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ

Podbudowy drogowe

TAGI: REMONTY, NAWIERZCHNIE BETONOWE, NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Polska nie ma rozwiniętej sieci autostrad i dróg ekspresowych, lecz nie jest to największym mankamentem polskiego drogownictwa. Probl... LISTOPAD
6 (11) 2013
CZYTAJ WIĘCEJ