Wydarzenia

ITS w podwawelskim grodzie

Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem i projektowaniem ITS-ów oraz przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania projektów to główne cele konferencji, która odbędzie się 3 i 4 grudnia br. w stolicy Małopolski. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Politechnika Krakowska.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się m.in. jak skorzystać z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, by zrealizować projekty transportowe i ITS. Poznają też szczegółydotyczące projektów: „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo-Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” oraz „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”, które zostały dofinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podczas konferencji zostaną również omówione zasady wdrażania i utrzymania systemów ITS, przewidywania czasów przejazdu i dynamicznego prowadzenia oraz integracji i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi podsystemami transportowymi. Eksperci zaprezentują m.in. studia przypadku oraz opisy działających już systemów, a także przybliżą uczestnikom efektywne narzędzia i typy oprogramowania dla inteligentnych systemów transportowych. Podpowiedzą również jak tworzyć i rozwijać technologie ITS oraz zarządzać informacją pasażerską. Uczestnicy będą mogli też pogłębić wiedzę o systemach ITS dla transportu zbiorowego.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wydarzenia listopad-grudzień | 6 (23) 2015

GISforum 2015 – trzeci wymiar rzeczywistości

Tegoroczną edycję konferencji zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 3D. Niemal wszyscy prelegenci reprezentujący twórców standardów prawnych i technicznych, użytkowników i dostawców rozwiązań GIS dyskutowali o rzeczywistym wykorzystaniu technologii 3D oraz jej perspektywach. Główny Geodeta Kraju objął konferencję honorowym patronatem. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Technologie w służbie bezpieczeństwu

Nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie nadzoru oraz kontroli ruchu drogowego będą głównym tematem seminarium, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie. Omówione zostaną także możliwości rozwoju krajowej infrastruktury kontrolno-pomiarowej. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska.