Technologie

Magazynowanie środków uszorstniających

We wszystkich przedsiębiorstwach oraz firmach zajmujących się zimowym utrzymywaniem dróg i ulic zachodzi potrzeba magazynowania środków uszorstniających, których używa się podczas zimowego utrzymywania dróg i ulic. Służą do tego celu specjalne magazyny przeznaczone do przechowywania głównie soli oraz piasku, a także innych chemicznych środków, które wykorzystywane są do posypywania jezdni zimą.

Magazyny do przechowywania środków uszorstniających zwykle zbudowane są z drewna i mają kształt igloo bądź inny, który jest dostosowany do wymagań i potrzeb klienta (rys. 1).

Od 1947 r. wybudowano przeszło 7000 obiektów do magazynowania soli i nawozów sztucznych, głównie w USA i Kanadzie. Największe z obiektów funkcjonują od wielu lat jako terminale przeładunkowe materiałów sypkich.

Od 1996 r. wybudowano w Europie przeszło 300 magazynów, z czego DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o. wykonała w Polsce 183 magazynów oraz w Rosji poprzez swoją spółkę córkę DOME RUSSIA Ltd. – 25 obiektów.

W USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Polsce stanowią one ponad 80% obiektów eksploatowanych przy zimowym utrzymaniu dróg, ulic i autostrad. Podczas zimy 2009/2010 łączna pojemność eksploatowanych w Polsce magazynów typu EURODOME® przekroczyła 200 000 ton (około 30% zużycia soli podczas akcji zimowych).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.