Technologie

Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym

W ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz ulic miejskich przeprowadza się szeroko zakrojone prace remontowo- -porządkowe, prowadzone przy użyciu różnego typu maszyn, które pokrótce omówiono w niniejszym artykule. Znalazły się w nim również praktyczne rady, jak optymalnie wykorzystać wspomnianą grupę maszyn do tych prac.

Zamiatarki w okresie pozimowym wykorzystywane są przede wszystkim do zamiatania z dróg i ulic rozsypanego podczas prowadzenia „akcji zima” materiału uszorstniającego. Materiałem tym zwykle jest piasek, żwir, drobno zmielony grys oraz nieroztopiona sól drogowa. Materiał ten charakteryzuje się zwykle bardzo ostrymi krawędziami i często dużymi wymiarami, ponieważ materiał uszorstniający ma tendencję do zbrylania się, oraz podatnością do pylenia w momencie jego odspajania przez szczotki, w które wyposażona jest zamiatarka. Dlatego w celu efektywnego zbierania materiału uszorstniającego z dróg i ulic warto wykorzystać zamiatarki elewatorowe holowane przez samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze. Ich zaletą jest bardzo duża wydajność, przewyższająca niejednokrotnie wydajność nawet najlepszych zamiatarek podciśnieniowych. Ponadto zamiatarka elewatorowa, jak sama nazwa wskazuje, wyposażona jest w elewator – przenośnik zgrzebłowy ze zgrzebłami gumowymi prowadzonymi zwykle dwoma lub trzema łańcuchami Galla.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.