Okladka_21-2015.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (21) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

Choć lato kojarzy się z beztroskim czasem relaksu i dalekich podróży, to dla zarządców dróg lipiec i sierpień są miesiącami wytężonej pracy. Ładna pogoda sprzyja bowiem przeprowadzaniu modernizacji uszkodzonych odcinków dróg oraz realizowaniu nowych inwestycji. Czy jednak sprzyja temu także nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca br.? Czas pokaże, warto jednak już teraz zapoznać się z wprowadzonymi przez nią zmianami, które opisujemy na łamach lipcowego magazynu.

Wakacyjne podróże sprzyjają natomiast tworzeniu się korków, szczególnie na modernizowanych drogach. Jak zatem uniknąć paraliżu komunikacyjnego? Jest na to sposób – wystarczy zastosować zasady organizacji ruchu na czas robót budowlanych, które przypominamy w dziale „Utrzymanie dróg”. Z realizacją nowych inwestycji wiąże się też kwestia wykupu nieruchomości, która nadal sprawia problemy zarządcom dróg i często znajduje swój finał w sądzie. O tym, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces piszemy w „Prawnych Zeszytach Drogowych”. Znajomość i przestrzeganie prawa mogą nie wystarczyć, gdy podczas realizowania inwestycji dojdzie do zatargu z wykonawcą robót drogowych. A dochodzenie swoich praw przed sądem jest często czasochłonne i może poważnie nadszarpnąć budżet gminy. Czy istnieje sposób na ograniczenie kosztów i polubowne rozwiązanie konfliktu? Owszem, przekonuje o tym autorka artykułu o mediacjach gospodarczych, do którego lektury serdecznie zapraszam.

Wybierając się na urlop nie zapominajmy o tym, że to właśnie latem dochodzi do największej liczby wypadków drogowych. Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze zależy także od działań zarządcy, np. stawiania profesjonalnych barier drogowych oraz budowy właściwie zaprojektowanych przejść dla zwierząt. O tym, które rozwiązania wybrać piszemy w działach „Projektowanie” i „Technologie”. To nie wszystko! Lipcowe wydanie „Dróg Gminnych i Powiatowych” zawiera również opisy innowacyjnych systemów, które już niebawem mogą stać się przyszłością polskiego drogownictwa. Jakie to systemy? Odpowiedź kryje się zaledwie klika stron dalej...

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Zwierzęta jako (nie)bezpieczni uczestnicy ruchu drogowego

Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej często utrudnia lub wręcz uniemożliwia dzikim zwierzętom swobodne przemieszczanie się, powodując liczne skutki ekologiczne i wzrost kolizji drogowych. Zapewnienie zwierzętom bezpiecznej migracji w poprzek dróg może przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków, a także przesądzić o przyznaniu dofinansowania z UE. Dotyczy to zwłaszcza płazów, które podlegają ochronie prawnej m.in. w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

Strefa dla profesionalistów

TECHNOLOGIE

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Nowoczesne technologie GIS dla zarządców dróg

W polskim drogownictwie brakuje efektywnych metod zarządzania infrastrukturą drogową. Przyczyn należy upatrywać w braku jednolitych standardów utrzymania, modernizacji oraz rozbudowy, co sprawia, że nasze drogi nie tworzą spójnej sieci. Sposobem na naprawę tej sytuacji może być zastosowanie technologii GIS i wdrożenie zaawansowanego oprogramowania, które służyłoby usystematyzowaniu rejestru infrastruktury drogowej i zintegrowaniu obecnych oraz projektowanych systemów dziedzinowych polskiego drogownictwa.

WYDARZENIA

Wydarzenia lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

GISforum 2015

Konferencja, która odbędzie się w dniach 14-15 października br., to ważne miejsce na mapie wydarzeń poświęconych rozwiązaniom informacji przestrzennej. Uczestnicy wydarzenia organizowanego we wrocławskim hotelu Mercure podejmą dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących SIP-ów.

Wydarzenia lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Harmonia w Białce Tatrzańskiej

Podobnie jak w zeszłym roku, spotkaniu organizowanemu przez Intergraph Polska będzie towarzyszyło hasło przewodnie – tym razem jest nim „harmonia”. Celem, jaki przyświeca organizatorom, jest pokazanie, że sama współpraca, bez odpowiedniej synchronizacji działań w celu zrealizowania wspólnej idei, nie gwarantuje odniesienia sukcesu. Poza współpracą, niezbędne jest także zgodne oraz synchroniczne działanie w realizacji zamierzonego celu.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kontrowersje wokół wykupu nieruchomości pod budowę dróg

Intensywna rozbudowa infrastruktury zbliżyła polskie drogi do europejskich standardów, lecz wymagała zarazem dokonania uproszczeń w fazie przygotowania i realizacji inwestycji, czego efektem było opracowanie specustaw drogowych. Szybki rozwój sieci dróg krajowych wpłynął również na ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości leżących w pasie planowanej inwestycji. Wzbudziło to wiele kontrowersji najczęściej związanych z wykupem nieruchomości.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Czy nowe prawo budowlane sprzyja inwestycjom?

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r., zwiększa liczbę robót, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę oraz wprowadza zmiany w zapisach dotyczących legalizacji samowoli budowlanych. Uszczegóławia również zasady prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i zgłoszeń, co stanowi nowość dla wielu instytucji samorządowych.

WARTO WIEDZIEĆ

EWELINA STOBIECKA lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Mediacje – nowa jakość rozwiązywania konfliktów

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najbardziej kompetentni urzędnicy nie mogą zagwarantować bezkonfliktowej realizacji kontraktu. Większość konfliktów kończy się sporem sądowym, który zazwyczaj oznacza długotrwały proces, dodatkowe koszty i stres wynikający z niepewności rozstrzygnięcia. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy i urzędnicy coraz częściej interesują się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów. Do takich właśnie należy mediacja. W wyborze tej formy zakończenia sporu ogromną rolę odgrywa prestiż oraz chęć zachowania pozytywnego wizerunku i poprawnych relacji biznesowych pomiędzy stronami konfliktu.

AKTUALNOŚCI

Aktualności NINA KINITZ lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Kongres ITS w doborowej obsadzie

Systemy zarządzania ruchem, zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu oraz standaryzacja rynku ITS - to zaledwie kilka z wielu bloków tematycznych, które przykuły uwagę uczestników VIII Polskiego Kongresu ITS (PKITS). Pozostałe prezentacje dotyczyły m.in. osiągnięć i perspektyw rozwoju Korei Południowej w dziedzinie ITS, poboru opłat, oraz Systemów Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu. W tegorocznym kongresie uczestniczyło blisko 400 osób, z czego ok. 60% stanowili reprezentanci sektora samorządowego.

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Innowacyjne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Artykuł sponsorowany. Bariery drogowe TSB SofiBox – polski produkt, bezpieczeństwo na światowym poziomie. Oto idea, którą udało się zrealizować firmie Fiedor-bis, która stworzyła nowatorski produkt – barierę betonową w otulinie polietylenowej. Wytworzono ją z sumiennością i rzetelnością, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach całego świata.

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Artykuł sponsorowany. Czy zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drodze można połączyć z oszczędnościami w gminnym budżecie? Firma DVS – producent innowacyjnego systemu SSOP - udowadnia że tak. Oszczędności płynące z jego wdrożenia mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych rocznie. Przede wszystkim jednak SSOP ratuje życie i zdrowie pieszych, które są przecież bezcenne.

PRAWO W PIGUŁCE