Prawne Zeszyty Drogowe

Prawne Zeszyty Drogowe

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Wypadki na drodze a zarządca drogi

Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych są zła nawierzchnia drogi, błędy w oznakowaniu robót drogowych oraz nadmierna prędkość. O ile ta ostatnia leży w gestii kierowcy, to już za dwie pierwsze odpowiedzialny jest zarządca drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi jest bowiem utrzymanie samej drogi, a także urządzeń zabezpieczających ruch w stanie zdatnym do użytku.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Ubezpieczenie sprzętu drogowego w praktyce zarządcy drogi

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – pojawia się potrzeba przeprowadzenia remontu. Zarządcy dróg wynajmują do jego realizacji firmy remontowe, ale nierzadko sami dysponują własną siecią specjalistów mających sprzęt remontowy. Warto go ubezpieczyć.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Zasady zaliczania dróg do poszczególnych kategorii. Starodroża

Według informacji Najwyższej Izby Kontroli w latach 2004–2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w zarząd blisko 1400 km starych dróg krajowych, które po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad, przestały pełnić swoją dotychczasową funkcję.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży