DROGI-32-2017_calosc_light-1.png
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (32) 2017

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

 

Wyjątkowo zimny maj nie przeszkodził zapalonym cyklistom wskoczyć na rowery. Ta forma turystyki staje się coraz bardziej popularna i w wielu krajach stanowi ważną gałąź gospodarki. Dla zarządców dróg to sprawdzian infrastruktury rowerowej. Niestety, jakość tras rowerowych w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Mimo że mamy ogromny potencjał w tym zakresie, wciąż daleko nam do rowerowej Europy. Podpowiadamy zatem, jak zmienić ten stan rzeczy i poprawnie planować turystyczne szlaki rowerowe, a także o czym pamiętać, by powstałe trasy zaowocowały rozwojem masowej turystyki rowerowej. Prezentujemy również sprawdzone rozwiązania europejskie, co z pewnością może stanowić inspirację dla zarządców dróg. Realizacja inwestycji drogowych wiąże się często z przejęciem nieruchomości zlokalizowanej w liniach rozgraniczających pas drogowy. Wszystkim tym, którzy spotykają się z tym problemem, przybliżamy zagadnienia związane z odszkodowaniem z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Odpowiadamy między innymi na pytania, czy dzierżawcy przysługuje odszkodowanie, a także kto oraz w jakim zakresie może dokonać oceny operatu szacunkowego. Na łamach majowo-czerwcowych „Dróg Gminnych i Powiatowych” nie zabrakło rów- nież artykułu poświęconego walce z hałasem komunikacyjnym, który stanowi jeden z głównych problemów XXI wieku. Drogowcy usilnie poszukują efektywnych i rozsądnych pod względem ekonomicznym technologii, które pozwolą zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem. Czy ciche nawierzchnie drogowe stanowią skuteczne rozwiązanie? W atmosferze wiosennych porządków i w związku ze zbliżającym się terminem koszenia traw – do końca czerwca – przedstawiamy także przegląd aktualnie produkowanych przez krajowych producentów kosiarek drogowych. W bieżącym wydaniu czasopisma Czytelnik znajdzie również praktyczne wskazówki dotyczące projektowania nawierzchni betonowych oraz jak obliczyć koszt pracy zamiatarki drogowej.

Życzę miłej lektury,

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Projektowanie nawierzchni betonowych

Drogi betonowe są dobrą alternatywą dla konstrukcji podatnych wykonywanych z mieszanek mineralno-bitumicznych. Obecnie widoczny jest bardzo dynamiczny rozwój technologii asfaltowych, co jest spowodowane wieloma badaniami i poszukiwaniem nowych metod modyfikacji lepiszcza bitumicznego oraz stosowaniem nowych dodatków do MMA wpływających na jej cechy fizyko-mechaniczne.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Ciche nawierzchnie drogowe – czy faktycznie są skuteczne?

Hałas komunikacyjny jest jednym z większych problemów występujących w zabudowie miejskiej. Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów, w tym również pojazdów ciężarowych. W konsekwencji przekłada się to bezpośrednio na coraz większe natężenie hałasu drogowego. W wielu miastach już dawno przekroczone zostały maksymalne normy jego poziomu.

maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Optymalny wybór kruszyw, cementów lub domieszek przy budowie dróg betonowych

Drogi betonowe stają się coraz popularniejsze zarówno w obszarach lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Prawidłowe zaprojektowanie, optymalny dobór materiałów, poprawne wybudowanie oraz prawidłowe utrzymanie i konserwacja nawierzchni betonowej będą skutkowały jej dobrą kondycją przez wiele lat. Niniejszy artykuł przybliża informacje o optymalnym doborze materiałów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne oraz właściwości trwałościowe.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w niniejszym artykule.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

Konsekwencją przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w związku z realizacją inwestycji drogowej, nieruchomości zlokalizowanej w liniach rozgraniczających pas drogowy jest wypłata dotychczasowemu właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub osobie, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe słusznego odszkodowania, którego podstawę stanowi jej wartość. W niniejszym artykule przedstawię czytelnikom, kto oraz w jakim zakresie może dokonać oceny operatu szacunkowego – dokumentu powstałego w wyniku wyceny przedmiotu wywłaszczenia.

WARTO WIEDZIEĆ

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Rowerem przez Polskę

Turystyka rowerowa jest jedną z najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych form turystyki aktywnej. Mimo że Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o turystykę rowerową, a Polacy chętnie jeżdżą na rowerach, brakuje nam odpowiedniej infrastruktury, w tym atrakcyjnych tras rowerowych, prowadzonych np. dolinami rzek. Tymczasem badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów rocznie.

STREFA DLA PROFESJONALISTÓW