Technologie

Ciche nawierzchnie drogowe – czy faktycznie są skuteczne?

Hałas komunikacyjny jest jednym z większych problemów występujących w zabudowie miejskiej. Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów, w tym również pojazdów ciężarowych. W konsekwencji przekłada się to bezpośrednio na coraz większe natężenie hałasu drogowego. W wielu miastach już dawno przekroczone zostały maksymalne normy jego poziomu.

Duży postęp w budowie pojazdów, jaki nastąpił w drugiej połowie XX w., spowodował, że tradycyjne źródła hałasu, takie jak silnik, układ wydechowy, układ ssący i przekładnie, stały się znacznie cichsze i przy wyższych prędkościach przestały dominować w ogólnym hałasie pojazdów. Niestety, tak dużego postępu nie udało się uzyskać w zakresie hałasu opon samochodowych toczących się po nawierzchniach drogowych. Polepszono charakterystyki widmowe hałasu opon poprzez randomizację rzeźby bieżników, zoptymalizowano układ rowków, ale całkowity poziom mocy akustycznej emitowanej podczas toczenia w najlepszym razie zmniejszył się bardzo nieznacznie 1 . Problem hałasu w ostatnich kilkunastu latach wymusił na drogowcach poszukiwanie efektywnych i rozsądnych cenowo technologii. Największą skutecznością, bez względu na prędkość pojazdów, odznaczają się wysokie i mało estetyczne ekrany akustyczne. W zależności od budowy mogą one pochłaniać dźwięki lub tylko je odbijać w kierunku, gdzie zwiększony hałas będzie mniej uciążliwy dla ludzi i zwierząt. Nie zawsze jednak można budować ekrany akustyczne. Rozwiązanie to powinno raczej pozostać zarezerwowane dla ciągów zamiejskich i dróg wyższych klas technicznych (autostrady, drogi ekspresowe). W terenie miejskim warto poszukiwać technologii al- ternatywnych, które również w mniejszym lub większym stopniu pozwolą absorbować dźwięki od ruchu kołowego. Źródła hałasu komunikacyjnego Do najważniejszych przyczyn hałasu należy zaliczyć dźwięki związane z pracą układu napędowego silnika, które są priorytetowym źródłem hałasu przy prędkości jazdy poniżej 40-50 km/h (pojazdy osobowe) i poniżej 60-70 km/h (pojazdy ciężarowe). Drugim ważnym źródłem hałasu są zjawiska występujące na styku opony pojazdu z nawierzchnią, a dokładniej z makroteksturą górnej powierzchni jezdni. Tekstura jezdni ma duże znaczenie w hałaśliwości drogi przy prędkościach powyżej 50-60 km/h, a więc na ważniejszych ciągach miejskich, obwodnicach miast oraz na drogach zamiejskich o stosunkowo dużej rzeczywistej prędkości jazdy. Mikrotekstura kruszywa użytego do wykonania warstwy ścieralnej również wpływa na poziom hałasu, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż makrotekstura. Z tego względu pod kątem parametrów akustycznych należy dobierać średnicę ziaren kruszywa, ale już sam rodzaj szkieletu mineralnego powinien być projektowany z uwagi na trwałość drogi (odporność kruszywa na rozdrabnianie, polerowanie, ścieranie itp.). Czynniki generujące hałas komunikacyjny są w dużym stopniu zależne od takich parametrów, jak prędkość jazdy, wykonywane manewry (przyspieszanie, hamowanie), rodzaj i stan nawierzchni drogi, w tym przede wszystkim stopień jej uszkodzenia (nierówności profilu, miejscowe ubytki, wyboje itd.), temperatura nawierzchni jezdni (przy wyższych temperaturach poziom hałasu jest mniejszy), rodzaj pojazdu, jego stan techniczny, w tym również rodzaj i stan opon.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Optymalny wybór kruszyw, cementów lub domieszek przy budowie dróg betonowych

Drogi betonowe stają się coraz popularniejsze zarówno w obszarach lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Prawidłowe zaprojektowanie, optymalny dobór materiałów, poprawne wybudowanie oraz prawidłowe utrzymanie i konserwacja nawierzchni betonowej będą skutkowały jej dobrą kondycją przez wiele lat. Niniejszy artykuł przybliża informacje o optymalnym doborze materiałów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne oraz właściwości trwałościowe.