Projektowanie

Projektowanie nawierzchni betonowych

Drogi betonowe są dobrą alternatywą dla konstrukcji podatnych wykonywanych z mieszanek mineralno-bitumicznych. Obecnie widoczny jest bardzo dynamiczny rozwój technologii asfaltowych, co jest spowodowane wieloma badaniami i poszukiwaniem nowych metod modyfikacji lepiszcza bitumicznego oraz stosowaniem nowych dodatków do MMA wpływających na jej cechy fizyko-mechaniczne.

Prawdopodobnie z tego względu drogi betonowe budowane są znacznie rzadziej, szczególnie w przypadku inwestorów samorządowych. Faktem jest, że drogi betonowe nie wszędzie są dobrym rozwiązaniem – z dużą ostrożnością należy je budować w terenach, które w perspektywie kilku lat będą uzbrajane. Wszelkie rozbiórki i odtworzenia konstrukcji sztywnych są nie tylko droższe, ale i trudniejsze w wykonaniu niż te same prace na drogach bitumicznych. Ale nie zapominajmy, że drogi lokalne to nie tylko miasto, lecz także drogi podmiejskie, na których występuje duże natężenia ruchu, w tym ciężkiego. W tych przypadkach uzbrojenia w drodze praktycznie nie ma, warto więc rozważyć zaprojektowanie i budowę konstrukcji sztywnej, charakteryzującej się dużo lepszą trwałością. Zalety nawierzchni sztywnych Do podstawowych zalet nawierzchni betonowych, w porównaniu z drogami bitumicznymi, jest ich znacznie większa trwałość i wyższa odporność na deformacje czy inne uszkodzenia. Drogi betonowe charakteryzują się często dobrym stanem technicznym nawet przez 25-30 lat i nie wymagają w tym czasie kosztownych zabiegów remontowych. Tradycyjne nawierzchnie bitumiczne w wielu przypadkach ulegają poważnym zniszczeniom już po 10 latach eksploatacji (a czasami nawet i krócej). Drogi betonowe są bardzo odporne na deformacje trwałe, które na jezdniach bitumicznych najczęściej występują w postaci kolein, spływów, fal itp. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze beton cementowy jest dużo mniej wrażliwy pod względem sztywności i wytrzymałości na zmienne w ciągu roku czynniki atmosferyczne w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych. Drugi powód związany jest ze sposobem rozchodzenia się naprężeń od ruchu w nawierzchniach podatnych i sztywnych. W przypadku mas bitumicznych naprężenia rozchodzą się w głąb konstrukcji pod kątem zbliżonym do 45o, natomiast w nawierzchniach betonowych jednostkowy nacisk na podłoże jest znacznie mniejszy. Wynika to z faktu, że beton cementowy przejmuje bardzo dużą część naprężeń, rozprowadzając je w całej objętości. Kolejną zaletą dróg betonowych jest ich jasna barwa, znacznie jaśniejsza od ciemnego odcienia tradycyjnych nawierzchni asfaltowych. Cecha ta zwiększa poziom bezpieczeństwa ruchu i dostrzegalność drogi w okresie wieczornym i nocnym przy oświetleniu reflektorami samochodowymi. Nawierzchnie betonowe są mniej podatne na koleinowanie i ścieranie niż warstwy bitumiczne. W zasadzie, jeśli na nawierzchni sztywnej pojawiają się głębokie koleiny, oznacza to, że prawdopodobnie cała konstrukcja została źle wykonana lub nieprawidłowo zaprojektowana w stosunku do panujących obciążeń od ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Rowerem przez Polskę

Turystyka rowerowa jest jedną z najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych form turystyki aktywnej. Mimo że Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o turystykę rowerową, a Polacy chętnie jeżdżą na rowerach, brakuje nam odpowiedniej infrastruktury, w tym atrakcyjnych tras rowerowych, prowadzonych np. dolinami rzek. Tymczasem badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów rocznie.