drogi_41_prev.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (41) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Za nami już pierwszy śnieg, co dla drogowców oznacza, że muszą być w stanie gotowości i na bieżąco dostosowywać działania do zmieniających się, niekiedy gwałtownie, warunków meteorologicznych. W jaki sposób zaplanować i prowadzić „akcję zima”, o czym pamiętać, organizując pogotowie zimowe, oraz jak wykorzystać posiadany sprzęt do odśnieżania i uszorstniania jezdni, dowiedzą się Państwo z artykułu otwierającego bieżące wydanie. Podobnie jak śnieg znaczne utrudnienia w ruchu drogowym powoduje powstająca na jezdni śliskość. Michał Stawowiak podpowiada, jak pozbyć się lodowicy i ślizgawicy z drogi oraz jak im zapobiegać, radzi, w jakiej sytuacji sięgnąć po mieszaniny środków chemicznych i kruszyw do uszorstniania jezdni, a kiedy możliwe jest zastosowanie jedynie solanki, a także wskazuje, jakie materiały uszorstniające najlepiej sprawdzają się na drogach.

W bieżącym numerze przybliżamy Fundusz Dróg Samorządowych – odpowiadamy na pytania, czym właściwie jest Fundusz, w jaki sposób będzie można uzyskać dofinansowanie do budowy dróg i do jakiej kwoty oraz o czym należy pamiętać, by nie musieć go zwracać. W dziale Prawne zeszyty drogowe znajdą Państwo także omówienie punkt po punkcie umowy zawieranej na potrzeby przeprowadzenia remontu drogi między zarządcą dróg a wykonawcami i podwykonawcami, a także tekst poświęcony odpowiedzialności zarządcy drogi za wypadek drogowy.

Grudzień to czas podsumowań, analiz i wyciągania wniosków, a także przyjmowania postanowień na nadchodzący rok. Artykuł Tomasza Sochackiego na temat kompleksowego planowania infrastruktury drogowej zwraca uwagę na często pomijane kwestie i błędy na etapie planowania i projektowania, które skutkują krótkowzrocznymi rozwiązaniami generującymi niepotrzebne koszty w przyszłości. Warto zacząć od nowego roku myśleć perspektywicznie.

W cyklu poświęconym drogom rowerowym nasz ekspert Tadeusz Kopta omawia tym razem zagadnienia związane z lokalizacją dróg rowerowych, wskazując na prawidłowe rozwiązania.

Zachęcam także do zapoznania się z artykułem poświęconym wzmacnianiu podłoży gruntowych pod budowę drogi.

Miłej lektury!

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Remont drogi a kwestia umowy zarządcy drogi z jej wykonawcami i podwykonawcami

Zarządcy drogi podejmują się często różnego rodzaju prac związanych z remontem i modernizacją dróg. Umowa z wykonawcami i podwykonawcami w tej materii należy do zagadnień najważniejszych na wstępnym etapie prac. Umowa o roboty budowlane z wykonawcami i podwykonawcami jest podstawowym dokumentem, który przed rozpoczęciem remontu powinny podpisać strony.

Strefa dla profesionalistów

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Lokalizacja dróg rowerowych

W Polsce wciąż obecna jest tendencja do rozdzielenia ruchu samochodowego i rowerowego – głównie w celu poprawienia warunków ruchu samochodom, a powstające drogi rowerowe zamiast ułatwić życie rowerzystom, często je komplikują – zmuszają do ograniczenia prędkości i dodatkowych, często niebezpiecznych manewrów, powodują zwiększenie wysiłku i strat energii powodowanych niewłaściwą geometrią i wynikającą z niej koniecznością hamowania i ponownego rozpędzania się oraz konstrukcją nawierzchni powodującą wysokie opory toczenia. Tymczasem droga dla rowerów powinna skracać czas dotarcia do celu, minimalizować ryzyko kolizji, ułatwiać omijanie korków i ograniczać straty energii niezbędnej do napędzania roweru.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Kompleksowe planowanie miejskiej infrastruktury drogowej

W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój polskich miast i wsi. Wiele małych miejscowości, w których jeszcze 10−20 lat mieszkało mniej niż tysiąc mieszkańców, dziś jest średniej wielkości miastami z kilku czy nawet kilkunastu tysiącami ludzi, wieloma sklepami, szkołami itp. Tak szybki rozwój budownictwa pociąga za sobą rozwój wszystkich innych branż. Jest to jednak również duże wyzwanie dla włodarzy miast pod kątem racjonalnego planowania, budowania i utrzymywania infrastruktury drogowej wraz z jej uzbrojeniem, odwodnieniem itp. Ponadto w wielu sytuacjach zarządcy dróg zbyt mocno skupiają się wyłącznie na pojedynczych, krótkich odcinkach ulic, bez dokładnej analizy planów i potrzeb w zakresie kompleksowego tworzenia efektywnej sieci drogowej w skali miasta i regionu.

TECHNOLOGIE

GRZEGORZ SCHMIDT listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Wzmacnianie podłoży gruntowych

Istnieje wiele metod wzmocnienia podłoża. Ich zastosowanie pozwala na podniesienie nośności i zachowanie stateczności podłoża. Wykorzystanie konkretnej z nich musi być poprzedzone wykonaniem rozpoznania podłoża i specjalistycznych badań, które umożliwią projektantowi dobór odpowiedniego sposobu wzmocnienia podłoża dla warunków, jakim musi sprostać w danym przypadku.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Wypadki na drodze a zarządca drogi

Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych są zła nawierzchnia drogi, błędy w oznakowaniu robót drogowych oraz nadmierna prędkość. O ile ta ostatnia leży w gestii kierowcy, to już za dwie pierwsze odpowiedzialny jest zarządca drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi jest bowiem utrzymanie samej drogi, a także urządzeń zabezpieczających ruch w stanie zdatnym do użytku.

PRAWO W PRAKTYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Odłączenie z księgi wieczystej działki nieobjętej zakresem wykonywania służebności przesyłu – studium przypadku

Zarządca drogi musi mieć świadomość, że ograniczone prawo rzeczowe ustanowione oświadczeniem właściciela w formie aktu notarialnego, obejmujące zakresem jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę ewidencyjną zlokalizowaną poza pasem drogowym, obciąża, co do zasady, całą nieruchomość.