Prawne Zeszyty Drogowe

Fundusz Dróg Samorządowych

13 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161), zwaną dalej u.f.d.s, wprowadzającą istotne zmiany w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa określa zasady działania Funduszu Dróg Samorządowych, zwanego dalej Funduszem, gromadzenia jego środków oraz dysponowania nimi w ramach finansowania i dofinansowania. Wnioskodawcą uchwalenia nowych przepisów był rząd, a organem odpowiedzialnym za pilotowanie procesu legislacyjnego Minister Infrastruktury. Wyjaśniając potrzebę i cel wydania ustawy, wnioskodawca wskazał w uzasadnieniu do jej projektu, że przyczyną jej wprowadzenia jest: problem niezadowalającego standardu dróg powiatowych i gminnych, które służą sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców w swoich regionach, co stanowi istotną barierę rozwoju obniżającą aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. Ponadto utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, jak również komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem, przyczyniając się do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania aktywności gospodarczej. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie przez nich wydatków własnych na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność udzielenia im wsparcia poprzez mechanizm finansowy ustanowiony na szczeblu krajowym. Rolą utworzonego Funduszu Dróg Samorządowych jej spełnianie potrzeb w zakresie sprawnego przekazywania środków finansowych jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby związane z realizacją inwestycji drogowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Wypadki na drodze a zarządca drogi

Jednymi z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych są zła nawierzchnia drogi, błędy w oznakowaniu robót drogowych oraz nadmierna prędkość. O ile ta ostatnia leży w gestii kierowcy, to już za dwie pierwsze odpowiedzialny jest zarządca drogi. Jednym z podstawowych obowiązków zarządcy drogi jest bowiem utrzymanie samej drogi, a także urządzeń zabezpieczających ruch w stanie zdatnym do użytku.

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (41) 2018

Zimowe utrzymanie dróg krok po kroku

Występujące od początków grudnia do końca marca w naszym klimacie opady śnieżne skutkujące powstawaniem zasp powodują znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, podobnie jak powstająca na jezdni śliskość. Zimowe warunki wymagają od zarządcy drogi intensywnych działań, ściśle sprzężonych z bieżącymi warunkami pogodowymi, mających na celu zapewnienie uczestnikom ruchu bezpieczeństwa.