okladka.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (39) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

 • jak zmierzyć się ze specyfikacją techniczną – jakie pułapki mogą się pojawić przy jej opracowaniu, do jakich norm powinny znaleźć się w niej odniesienia oraz jak poradzić sobie z normami „nowego podejścia”,
 • jakie są przesłanki do prowadzenia ruchu rowerowego na drogach ogólnodostępnych i co zrobić, aby drogi stały się bardziej przyjazne dla rowerzystów,
 • jak prawidłowo kształtować zieleń izolacyjną, czym należy kierować się przy doborze roślinności do nasadzeń i w jakich terminach ich dokonywać,
 • kiedy wycięcie drzewa nie wymaga zezwolenia i ile obecnie wynoszą kary za jego usunięcie bez zezwolenia,
 • czy zjazd może być uznany za część drogi i w jakiej sytuacji jego budowa wymaga pozwolenia na budowę,
 • jakie warunki muszą być spełnione, by droga wewnętrzna została zaliczona do dróg gminnych oraz kto ustala zasady i warunki przejmowania na własność nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne,
 • które inwestycje wymagają oceny oddziaływania na środowisko, co powinien zawierać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i na co trzeba zwrócić uwagę przy projektowaniu budowy drogi w kontekście ochrony wód, gleb i ochrony przed hałasem,
 • w jaki sposób ograniczyć ruch ciężarowy na drodze, nie zakazując go,
 • kiedy stosować znak B-5, a kiedy B-18 oraz jakie napisy stosować na tabliczkach podznakowych, a których unikać,
 • czym powinna się charakteryzować dobra nawierzchnia dla rowerów,
 • jaka jest rola transportu drogowego w aspekcie utrzymania dróg i jak obliczyć wskaźniki gospodarowania czasem pracy taboru samochodowego,
 • jak ustawić strumień wody w polewarko-zmywarce, by zmywanie jezdni było efektywne, i kiedy najlepiej zaplanować oczyszczanie drogi.
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rola transportu w oczyszczaniu dróg

W działalności przedsiębiorstw i zakładów oczyszczania praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach, przy czym zarówno koszty pracy, jak i praca transportowa znajdują się w zależności funkcyjnej od warunków transportu. Zasadnicza rola transportu wynika z tego, że głównym zadaniem w oczyszczaniu miast jest transport odpadów i zanieczyszczeń, a podstawowym narzędziem pracy są środki transportu. Z tych względów dla działalności zarządów dróg w aspekcie oczyszczania jezdni istotne znaczenie ma gospodarka transportowa.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rower na drogach ogólnodostępnych

Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozostawić na jezdni ogólnodostępnej, ważne jednak, by uczynić ją przyjazną dla użytkowników poruszających się na rowerach. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania, kiedy i przy jakich warunkach można pozostawić ruch rowerowy na jezdni dróg ogólnodostępnych, a także jak ułatwić rowerzystom poruszanie się po drogach ogólnodostępnych.

WYDARZENIA

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Oznakowanie dróg a ruch ciężarowy

Z każdym rokiem zwiększa się udział samochodów ciężarowych w ruchu – zarówno tych dostawczych, jak i cięższych. W związku z tym na wielu drogach lokalnych nasilenie ruchu staje się problemem, nie zawsze jednak ustanowienie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych jest właściwym postępowaniem. Warto szukać rozwiązań kompromisowych, które z jednej strony zredukują ruch ciężarowy, a z drugiej zezwolą na niego w sytuacjach koniecznych.

WARTO WIEDZIEĆ

JAROSŁAW ROKITA KRZYSZTOF GRANATYR lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Specyfikacja techniczna – drogowskaz efektywnej realizacji

Specyfikacja techniczna umożliwia uporządkowanie i zebranie w całość szeregu złożonych wymagań techniczno- -technologicznych, co znacznie ułatwia prowadzenie prac i pozwala uniknąć nieporozumień, a także roszczeń na etapie realizacji i odbioru robót. Przygotowanie dobrej specyfikacji nie jest łatwe, gdyż na specyfikującego czyhają pułapki w postaci odesłania do nieaktualnych, wzajemnie się wykluczających norm czy nieprecyzyjnych opisów.

STREFA DLA PROFESJONALISTÓW

Strefa dla profesjonalistów lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Co nowego online na lipiec i sierpień 2018

W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały miały jak najbardziej praktyczny wymiar, dlatego zdecydowaliśmy się udostępniać Państwu checklisty, które krok po kroku przeprowadzą Państwa przez procedury związane z realizacją inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami, a w problematycznych sytuacjach udzielą odpowiedzi na pytanie, co robić. Umożliwią również sprawdzenie, czy o niczym Państwo nie zapomnieliście