Warto Wiedzieć

Green Velo – co z tą nawierzchnią?

Analiza zalet i wad już zrealizowanej inwestycji pozwala na uniknięcie błędów w realizacji kolejnych. W artykule zamieszczamy szczegółową analizę problemów związanych z nawierzchnią pojawiających się w przebiegu trasy Green Velo oraz propozycje ich rozwiązania.

Na trasie Green Velo występuje wiele miejsc problemowych, niekiedy o dużej uciążliwości, w postaci: niedokończonych fragmentów inwestycji, nielogicznych rozwiązań organizacji ruchu, niespójnego oznakowania, wysokich i trudnych do pokonania rowerem krawężników. Wszystko to negatywnie wpływa na wizerunek całego projektu oraz bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Kłopoty z rodzajem nawierzchni

Standardy europejskie (EUROVELO) wymagają, aby minimum 80% trasy szlaku rowerowego prowadzić po nawierzchni asfaltowej. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna. Największym problemem są drogi lokalne o nawierzchni gruntowej, niecałkowicie odseparowane od ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężkich, które szybko powodują niszczenie nawierzchni. Takich dróg jest około 300 km i w dużej mierze psują wizerunek szlaku. Naliczono 686 punktów zmian rodzajów nawierzchni, czyli średnio zmiana następuje co 2,7 km. Z dobrej nawierzchni asfaltowej wjeżdża się nagle w piach lub w błoto, co powoduje duże zmęczenie i irytację rowerzystów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA KRZYSZTOF GRANATYR lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Specyfikacja techniczna – drogowskaz efektywnej realizacji

Specyfikacja techniczna umożliwia uporządkowanie i zebranie w całość szeregu złożonych wymagań techniczno- -technologicznych, co znacznie ułatwia prowadzenie prac i pozwala uniknąć nieporozumień, a także roszczeń na etapie realizacji i odbioru robót. Przygotowanie dobrej specyfikacji nie jest łatwe, gdyż na specyfikującego czyhają pułapki w postaci odesłania do nieaktualnych, wzajemnie się wykluczających norm czy nieprecyzyjnych opisów.

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rower na drogach ogólnodostępnych

Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozostawić na jezdni ogólnodostępnej, ważne jednak, by uczynić ją przyjazną dla użytkowników poruszających się na rowerach. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania, kiedy i przy jakich warunkach można pozostawić ruch rowerowy na jezdni dróg ogólnodostępnych, a także jak ułatwić rowerzystom poruszanie się po drogach ogólnodostępnych.