drogi okładka.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (45) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

 

Prawidłowo zaprojektowana i utrzymana zieleń przydrożna spełnia wiele praktycznych funkcji – nie tylko uprzedza kierowców o zmianie kierunku trasy, sygnalizując swym układem skrzyżowania i ostre zakręty, chroni ich wzrok przed oślepianiem przez nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy i poprawia bezpieczeństwo ruchu, redukując znużenie u prowadzących pojazdy, ale i stanowi osłonę przeciwwietrzną oraz przyczynia się do zachowania ciągłości ruchu zimą, tworząc bariery przeciwśnieżne. To tylko niektóre z zalet.

Warto zapoznać się z zasadami projektowania zadrzewienia przydrożnego, ponieważ błędy popełnione na etapie nasadzeń w przyszłości mogą przyczynić się do zwiększenia zagrożenia dla użytkowników ruchu czy zniszczenia nawierzchni drogi, a w konsekwencji oznaczać konieczność wycinki drzew. Równie ważne jest prawidłowe utrzymanie zieleni – nasz ekspert dzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi utrzymania drzewostanu w dobrej kondycji i robót pielęgnacyjnych.

W lipcowo-sierpniowym numerze kontynuujemy także tematykę organizowania imprez masowych w obrębie pasa drogowego i obowiązków zarządców dróg z tym związanych.

W cyklu poświęconym infrastrukturze rowerowej tym razem Tadeusz Kopta omawia małe skrzyżowania i ronda.

Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma uregulować zasady korzystania z urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa artykuł podsumowujący obecną sytuację i proponowane zmiany, które mają przyczynić się między innymi do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.
 

Miłej lektury,

 

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

"Drogi Gminne i Powiatowe"

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Zadrzewienie przydrożne – zasady projektowania i utrzymania zieleni przy drodze

Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.

PROJEKTOWANIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRAWO W PRAKTYCE

MONIKA ŚLUSARSKA lipiec-sierpień | 4 (45) 2019

Hulajnogi elektryczne na drodze

Elektryczne hulajnogi pojawiające się w kolejnych miastach mają wielu zwolenników, ale i przeciwników. Niestety, choć świetnie wpisują się w trendy ekologiczne i stanowią alternatywę dla auta,
ich obecność na drogach i chodnikach rodzi wiele pytań, związanych między innymi z porzucaniem hulajnóg na chodnikach czy jezdni, gdzie stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych użytkowników ruchu, a także poruszania się za ich pomocą po drogach publicznych bądź w ich obrębie. Obecnie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma rozwiązać przynajmniej część problemów.