okladka1.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (28) 2016

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

Gdy na drzewach pojawiają się kasztany, dla zarządców dróg rozpoczyna się czas jesiennych prac utrzymaniowych: przycinania gałęzi, koszenia traw na poboczach, naprawiania nawierzchni oraz sprzątania liści ścielących się na drogach. Przyroda bywa jednak kapryśna i nawet pomimo starań może się zdarzyć, że wilgotna i zanieczyszczona resztkami roślin nawierzchnia stanie się przyczyną wypadku drogowego. Czy w takiej sytuacji odpowiedzialność za powstałe szkody spoczywa na zarządcy dróg? I czy istnieje sposób na zminimalizowanie ryzyka wypłaty odszkodowania? Na te pytania odpowiedzą nasi prawnicy, którzy również doradzą Państwu, w jaki sposób korzystnie ubezpieczyć sprzęt stosowany w drogownictwie.

Sama znajomość prawa nie wystarczy jednak wtedy, gdy musimy zadbać o prawidłowe utrzymanie skrajni w obszarach leśnych, w których gałęzie stanowią potencjalne zagrożenie dla użytkowników drogi. Jakie maszyny mogą nam pomóc utrzymać przejezdność dróg leśnych? Zachęcam do poszukania odpowiedzi w artykule naszego eksperta od maszyn drogowych. Stanowi on fragment cyklu złożonego z czterech tekstów, którego pozostałe części są dostępne dla czytelników korzystających z prenumeraty profesjonalnej. O tym, że artykuł ma swoje rozszerzenie, sygnalizujemy zamieszczając przy nim ikonkę płyty i komputera. Oznacza ona, że więcej materiałów znajdą Państwo na płycie CD oraz na stronie www.drogigminneipowiatowe.pl.

A co jeszcze pojawi się w aktualnym wydaniu czasopisma? Będą to m.in. praktyczne wskazówki związane z ocenianiem wykonawców po nowelizacji Prawa zamówień publicznych, pomysły na powtórne wykorzystanie odpadów budowlanych w drogownictwie oraz za i przeciw stosowaniu cementów w drogowych nawierzchniach sztywnych.

Zachęcam do lektury,

Nina Kinitz

Redaktor naczelna

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Jak zminimalizować ryzyko wypłaty odszkodowania? Praktyczne porady prawne

Okres jesienny to dla drogowców przede wszystkim czas przygotowań do utrzymania zimowego. Ze względu na specyfikę tej pory roku, jesień to dla zarządców dróg także wyzwanie związane z bieżącymi robotami utrzymaniowymi. Pojawiające się trudności i problemy drogowe mogą stanowić dobry sprawdzian przed wymagającymi jeszcze większego zaangażowania zadaniami realizowanymi zimą.

DAMIAN MICHALAK wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Zamówienia publiczne po zmianach. Jak dokonać oceny wykonawców po nowelizacji?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne, obowiązuje już od 28 lipca 2016 r. Przed zamawiającymi wykonawcami ogromne wyzwanie, zmiany w procedurach są bowiem niezwykle zaawansowane. Dotyczą m.in. sposobu oceny podmiotowej wykonawców. Jak zatem oceniać oferty zgodnie z nowym porządkiem prawnym?

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Jesienne utrzymanie dróg oczami prawnika w pytaniach i odpowiedziach

Podczas realizowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg zarządcy niejednokrotnie stają przed wyzwaniami natury prawnej. Najczęstsze dylematy dotyczą wypłaty odszkodowań dla kierowców oraz zakresu odpowiedzialności za utrzymanie bezpieczeństwa na drodze, lecz pojawiają się także inne problemy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania.

WARTO WIEDZIEĆ

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Przezorny zawsze ubezpieczony. Zasady ubezpieczania maszyn drogowych

W trakcie wykonywania prac związanych z jesiennym i zimowym utrzymaniem dróg może dojść do uszkodzenia maszyn drogowych, które kosztują nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Aby zminimalizować ryzyko finansowania kosztownych napraw, warto pomyśleć o ubezpieczeniu urządzeń drogowych. Na co należy zwrócić uwagę, by uniknąć niekorzystnych zapisów umowy i nie narazić się na straty?

MARCIN HERING wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Ciche nawierzchnie

Rozwój transportu i zwiększająca się liczba pojazdów w przestrzeni miejskiej powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost natężenia hałasu drogowego. Wieloletnie badania w zakresie jego emisji wykazały, że najlepszym czynnikiem redukującym hałas bezpośrednio w warstwie ścieralnej jest optymalne rozłożenie zawartości wolnych przestrzeni. Wpływa to na rozprężenie ciśnienia generowanego na styku bieżnika opony z nawierzchnią.

W OGNIU POLEMIK

TEMAT NUMERU