Artykuł promocyjny

Artykuł promocyjny

JAROSŁAW ROKITA GRZEGORZ SCHMIDT styczeń-luty | 1 (36) 2018

Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Podbudowa jest warstwą w konstrukcji drogi, której podstawową funkcją jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na warstwy leżące poniżej, a w szczególności na podłoże gruntowe. Jest to warstwa, która pełni funkcję fundamentu konstrukcji nawierzchni, zapewniając warstwom leżącym wyżej komfort pracy.

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 50 lat. To fakt, ale też beton, jak każdy materiał narażony na działanie środowiska agresywnego, wykazuje z czasem oznaki zużycia. W praktyce jest to ubytek wierzchniej warstwy nawierzchni (wietrzenie) lub niekiedy spolerowanie nawierzchni.

Oba zjawiska są niekorzystne i mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników. Dlatego po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu nawierzchnię betonową należy poddać gruntownej rekonstrukcji. Ale czy na pewno? I tutaj w sukurs przychodzi technologia NGCS (Next Generation Concrete Surface).

SYLWESTER GRUSZCZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Technologia ROLLTECTM – ekonomiczne rozwiązanie dla dróg lokalnych. Nawierzchnia z betonu wałowanego (RCC)

Jedną z podstawowych bolączek zarządów samorządów lokalnych jest jakość dróg gminnych. Mamy w Polsce ponad 240 tys. km dróg gminnych (GUS 2013), z czego jedynie 45% ma nawierzchnię twardą, ulepszoną. A to oznacza ciągle narastający problem, który ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powinien zostać rozwiązany jak najszybciej. Z przyczyn ekonomicznych nie jest to jednak łatwe.