Artykuł promocyjny

Długowieczność nawierzchni betonowych a NGCS – nowa metoda ulepszania nawierzchni

Drogi betonowe są produktem długowiecznym, którego okres użytkowania (bez generalnej rekonstrukcji nawierzchni) przekracza niekiedy 50 lat. To fakt, ale też beton, jak każdy materiał narażony na działanie środowiska agresywnego, wykazuje z czasem oznaki zużycia. W praktyce jest to ubytek wierzchniej warstwy nawierzchni (wietrzenie) lub niekiedy spolerowanie nawierzchni.

Oba zjawiska są niekorzystne i mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników. Dlatego po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu nawierzchnię betonową należy poddać gruntownej rekonstrukcji. Ale czy na pewno? I tutaj w sukurs przychodzi technologia NGCS (Next Generation Concrete Surface).

Technologia NGCS jest produktem dużego amerykańskiego programu badań tekstury nawierzchni betonowych pod egidą IGGA (International Grooving & Grinding Association) przy udziale: American Concrete Pavement Association, National Concrete Pavement Technology Center i Portland Cement Association.

Program rozpoczął się w 2005 roku fazą testów laboratoryjnych przeprowadzonych w Purdue University Herrick Laboratories. W 2007 roku przystąpiono do fazy realizacyjnej. Testy przeprowadzono w 10 stanach,a wykonano w sumie 17 odcinków pilotażowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Administracja drogowa

W niniejszym artykule w sposób zwięzły zaprezentowano historyczno-prawny rozwój współczesnej polskiej służby drogowej zarządzającej drogami publicznymi różnej kategorii, a także zadania zarządców dróg wynikające z ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych. Czytelnicy prenumeraty profesjonalnej mieli okazję zapoznać się z zamieszczoną w Strefie dla Profesjonalistów moją publikacją dotyczącą administracji drogowej, w której przedstawiono w głównych zarysach strukturę polskiej administracji drogowej i jej znaczenie.