Artykuł promocyjny

Technologia ROLLTECTM – ekonomiczne rozwiązanie dla dróg lokalnych. Nawierzchnia z betonu wałowanego (RCC)

Jedną z podstawowych bolączek zarządów samorządów lokalnych jest jakość dróg gminnych. Mamy w Polsce ponad 240 tys. km dróg gminnych (GUS 2013), z czego jedynie 45% ma nawierzchnię twardą, ulepszoną. A to oznacza ciągle narastający problem, który ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powinien zostać rozwiązany jak najszybciej. Z przyczyn ekonomicznych nie jest to jednak łatwe.

Nasze technologie bitumiczne, stosowane na drogach niższych kategorii (KR1, KR2), z reguły nie wytrzymują próby czasu i już po 3–4 latach eksploatacji wymagają gruntownych napraw. To duże obciążenie dla budżetów gminnych. Remonty istniejących nawierzchni pochłaniają lwią część pieniędzy, co w istotny sposób ogranicza możliwość budowy nowych odcinków. I tutaj w sukurs przychodzi innowacyjna technologia o nazwie ROLLTECTM, czyli: warstwa ścieralna nawierzchni z betonu cementowego układana za pomocą tradycyjnych maszyn drogowych – ciężkich rozściełaczy do asfaltu – i zagęszczana walcami drogowymi. Receptura mieszanki betonowej ROLLTECTM została opracowana w laboratoriach Lafarge, każdorazowo mody kowana w oparciu o dostępność lokalnych surowców.

Ciekawym praktycznym przykładem zastosowania takiego rozwiązania jest przebudowa drogi gruntowej stanowiącej dojazd do posesji na ulicy Kubusia Puchatka w Mogilnie. Realizacja odbyła się w grudniu 2016 roku. Mieszankę betonową zaprojektowała i dostarczyła firma Lafarge. Wykonawcą całości przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. z Olszy. Należy podkreślić, że panujące o tej porze roku trudne warunki atmosferyczne wymuszały pełną mobilizację sił tak, aby wykorzystać nadarzające się „okienko pogodowe” i wykonać to zadanie w ciągu jednego dnia. Wykonawca – PID Olsza – w pełni sprostał temu wyzwaniu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych

Inwestycje drogowe niekorzystnie wpływają na wszystkie elementy środowiska naturalnego, w tym zwierzęta, które ze względu na konieczność przemieszczania się najczęściej wchodzą w kolizje z nowymi inwestycjami. Przejścia dla zwierząt są ważne: z jednej strony umożliwiają ochronę wielu cennych gatunków, z drugiej – zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem zwierząt, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

MAGDALENA MAJEWSKA wrzesień-październik | 5 (34) 2017

Owady chronione w pasie drogowym

Przydrożne aleje i szpalery starych drzew stanowią siedliska zastępcze dla objętych ochroną ścisłą chrząszczy – pachnicy dębowej i kozioroga dębosza. Głównym zagrożeniem dla ich życia i rozwoju jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a także wykonywanie intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Istnieją jednak sposoby na przeprowadzenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych w obrębie pasa drogowego tak, by nie kolidowały z ochroną tych gatunków.