Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (58) 2021

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ JEGO WPŁYW NA ZARZĄDZANIE DROGAMI PUBLICZNYMI

Z dniem 31 lipca 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dotychczasowe przepisy zostały zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

ARKADIUSZ CIUPA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

Stan prawny nieruchomości drogowych

„Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa”

prof. dr Władysław Leopold Jaworski (1865–1930)

Powyższy, krótki cytat prof. dr Władysława Leopolda Jaworskiego, członka przedwojennej Komisji Kodyfikacyjnej i Komisji dla reformy Prawa Rolnego odzwierciedla, jak ważnym elementem jest określenie stanu prawnego nieruchomości.

URZĄD MIASTA RZESZÓW listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAGRODY ODEBRANE A MIASTO DOCENIONE

Rzeszów ma kolejne powody do dumy. Tym razem na jego konto trafia kilka nagród. W 21. edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Rzeszów zdobył aż 5 nagród. Wśród nich znalazły się mi.in nagrody za budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa i budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty.

Warto Wiedzieć MAGDALENA DALECKA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

STAROGARD OŚWIETLONY NA MEDAL

Sposób i jakość oświetlenia dróg i terenów publicznych w Starogardzie Gdańskim docenił Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie. W lutym 2020 r. miasto otrzymało I nagrodę w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2019 roku”. Stolica Kociewia laury zdobyła również za innowacyjne oświetlenie parku miejskiego, dworca PKP i zimowe iluminacje.

GRZEGORZ ROMANOWCZ marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Inwestorze bądź niezależny! Zabezpiecz się przed zejściem wykonawcy z placu budowy

Pomimo upływu lat i wzrostu doświadczenia inwestorów i generalnych wykonawców, problemy związane z realizacjami inwestycji drogowych nie znikają. Co więcej, pewne niekorzystne zjawiska zyskują na sile. Wciąż nie rozstrzygnięto kwestii waloryzacji kontraktów publicznych. Wynagrodzenia pracowników rosną, tak jak i ceny materiałów. Zmniejsza się marża na kontraktach, co niejednokrotnie prowadzi do zejścia wykonawcy z placu budowy. To problem, z którym narzędzia ubezpieczeniowe radziły sobie do tej pory… niedostatecznie. Aż do teraz.