Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Transport zbiorowy w obsłudze Światowych Dni Młodzieży

Jak zorganizować transport zbiorowy w obliczu tak dużego wydarzenia? Sprostania temu wyzwaniu podjął się Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, który przygotował wstępną koncepcję rozwiązań bazującą na 4-dniowych warsztatach Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Opracowali ją studenci pod kierunkiem pracowników naukowych oraz zaproszonych ekspertów i instytucji odpowiedzialnych za transport. Niżej przedstawione elementy koncepcji należy traktować jedynie jako propozycje specjalistów, a nie gotowy projekt. Koncepcja będzie wdrażana dopiero wtedy, gdy odpowiedzialne władze podejmą stosowne decyzje.

Warto Wiedzieć SZYMON ILCZUK maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Realizacja idei smart city w Polsce na przykładzie Wrocławia

Liczba mieszkańców miast na świecie wzrosła z 746 milionów w 1950 r. do 3,9 miliarda w roku 2014, a zgodnie z prognozami ONZ do 2050 r. już ok. 66% światowej populacji będzie zamieszkiwało miasta. Podobne prognozy ogłasza także Bank Światowy. Na wyzwania i problemy, jakie niesie ze sobą zjawisko gwałtownej urbanizacji, należy się przygotować – i to nie tylko na szczeblu lokalnym, lecz także krajowym.

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (24) 2016

Utracona szansa szybszej poprawy

Jeden z pierwszych projektów tzw. ustawy antysmogowej przewidywał wprowadzenie stref ekologicznych. Niestety, lobby samochodowe w Sejmie okazało się tak silne, że ten instrument odrzucono. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy parlament uchwali prawo umożliwiające zarządcom dróg wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdami spalinowymi w obszary najwrażliwsze, co jest już standardem w wielu krajach europejskich.

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (24) 2016

Kolejne kukułcze jajo. Problemy z finansowaniem oświetlenia dróg

Wraz z rozwojem sieci dróg w Polsce rozbudowywane i modernizowane jest także oświetlenie, które stanowi warunek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – szczególnie na węzłach komunikacyjnych. Nadal jednak problematyczna pozostaje kwestia finansowania oświetlenia dróg publicznych. Nikt nie chce płacić za utrzymanie latarni, traktując je jak kukułcze jajo, przez co często dochodzi do konfliktów pomiędzy gminami, zarządcami dróg i GDDKiA.

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Smog w natarciu

Po drogach gminnych i powiatowych jeździ coraz więcej samochodów, na co wskazują pomiary przeprowadzane przez niektóre gminy. Niestety, niektórzy zarządcy lekceważą ten fakt i w imię oszczędności nie podejmują żadnych działań. Wystarczy jednak baczna obserwacja polskich dróg, aby stwierdzić, że ruch samochodowy jest coraz większy.

DAMIAN MICHALAK wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Złoty wiek dla drogownictwa. Budujemy drogi w modelu PPP

Systematycznie rosnąca liczba projektów partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) pokazuje, że do tej formuły realizacji inwestycji przekonuje się coraz większa liczba podmiotów publicznych. PPP sprawdza się z powodzeniem w wielu obszarach działalności, najwyższy więc czas na jego zastosowanie przy budowie i utrzymaniu dróg. Tym bardziej, że fundusze UE na lata 2014-2020 dodatkowo przemawiają za wdrożeniem tego modelu finansowania.

EWELINA STOBIECKA lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Mediacje – nowa jakość rozwiązywania konfliktów

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najbardziej kompetentni urzędnicy nie mogą zagwarantować bezkonfliktowej realizacji kontraktu. Większość konfliktów kończy się sporem sądowym, który zazwyczaj oznacza długotrwały proces, dodatkowe koszty i stres wynikający z niepewności rozstrzygnięcia. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy i urzędnicy coraz częściej interesują się alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów. Do takich właśnie należy mediacja. W wyborze tej formy zakończenia sporu ogromną rolę odgrywa prestiż oraz chęć zachowania pozytywnego wizerunku i poprawnych relacji biznesowych pomiędzy stronami konfliktu.

NINA KINITZ maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Czy 2+1 = mniej wypadków na drogach?

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest wykonywanie ryzykownych manewrów wyprzedzania. Niemal połowę kolizji stanowią zderzenia pojazdów, z których co piąte jest zderzeniem czołowym. Te alarmujące statystyki skłoniły MIiR do wprowadzenia zmian prawnych, które mają upowszechnić stosowanie przekrojów typu 2+1. Czy rozporządzenie, które weszło w życie 25 marca br., istotnie zwiększy bezpieczeństwo na polskich drogach?

MARZENA SUCHOCKA maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Drogi nie mogą istnieć bez drzew

Masowe wycinanie drzew przydrożnych jest często uzasadniane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. W 2004 r. najechania na drzewo stanowiły 11% wszystkich zarejestrowanych wypadków drogowych w Polsce. W ich wyniku śmierć poniosły 932 osoby (16% wszystkich zabitych), rannych było 8004 (12% wszystkich rannych). Najczęstszymi przyczynami wypadków były jednak: niedostosowanie prędkości do warunków, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu lub nieprawidłowe wyprzedzanie. Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dotyczące wypadków w latach 1999-2004 wykazały, że w jednej trzeciej przypadków kolizji z drzewem samochód prowadził nietrzeźwy kierowca.