Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

BARBARA BANACH maj-czerwiec | 3 (14) 2014

Uczymy się na cudzych błędach - najczęstsze wady nowych inwestycji

Ponad 50% inwestycji odbieranych w 2013 r. było realizowanych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych kosztach, co miało wpływ na niską jakość wykonanych robót oraz stosowanych materiałów budowlanych. W wyniku tego inwestorzy, właściciele i zarządcy borykają się z licznymi błędami i usterkami, a wykonawcy nie mogą wyegzekwować wynagrodzenia od inwestorów.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA styczeń-luty | 1 (12) 2014

Zimowe uszkodzenia drzew – jak im zapobiegać?

Drzewa w miastach są nie tylko ozdobą. Pełnią też wiele istotnych funkcji, których skuteczność zależy m.in. od ich stanu zdrowotnego. Drzewa osłabione, chore czy uszkodzone mogą być zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. Duży problem stanowi utrzymanie drzew przyulicznych, gdzie panują ekstremalne warunki dla wzrostu i rozwoju zieleni, a gęsta sieć podziemnej infrastruktury technicznej oraz nieprzepuszczalne nawierzchnie silnie ograniczają możliwości prawidłowego rozwoju korzeni. Efektem jest powstawanie zaburzeń procesów fizjologicznych, zakłóceń rozwojowych i często związanych z tym widocznych uszkodzeń drzew, które prowadzą do ich sukcesywnego obumierania. Choć czynniki stresowe negatywnie oddziałują na drzewa w ciągu całego roku, to zima stanowi szczególnie trudny okres dla drzew w miastach.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Niszczenie zieleni przydrożnej

Zieleń, w tym drzewa, krzewy i rośliny zielne, jest ważnym elementem towarzyszącym drogom pełniącym funkcje sanitarne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe, które J. Solon szeroko opisał i skategoryzował jako usługi ekosystemowe. Jakkolwiek rola zieleni przyulicznej nie jest kwestionowana, to już być albo nie być dla drzew przydrożnych jest tematem dyskusyjnym i wywołującym spory etyczne. Drzewa są też niedostatecznie chronione i w dużym stopniu wystawione na niekorzystne działanie czynników stresowych miasta. Choć w przeciwieństwie do sadzenia drzew zakładanie w pasach przydrożnych trawników i zakrzewień nie budzi protestów, to i tu widać brak dbałości i niszczenie.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży