Warto Wiedzieć

Transport zbiorowy w obsłudze Światowych Dni Młodzieży

Jak zorganizować transport zbiorowy w obliczu tak dużego wydarzenia? Sprostania temu wyzwaniu podjął się Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, który przygotował wstępną koncepcję rozwiązań bazującą na 4-dniowych warsztatach Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Opracowali ją studenci pod kierunkiem pracowników naukowych oraz zaproszonych ekspertów i instytucji odpowiedzialnych za transport. Niżej przedstawione elementy koncepcji należy traktować jedynie jako propozycje specjalistów, a nie gotowy projekt. Koncepcja będzie wdrażana dopiero wtedy, gdy odpowiedzialne władze podejmą stosowne decyzje.

Transport tramwajowy

Zakłada się oparcie systemu komunikacji tramwajowej na istniejącej sieci linii, przy wzmocnieniu wybranych linii o dodatkowy tabor i zwiększoną liczbę kursów oraz korektę niektórych tras. Przewidziany jest zróżnicowany rozkład jazdy dla komunikacji podczas wydarzeń na krakowskich Błoniach i wydarzeń w Brzegach, które będą się odbywały w sobotę i niedzielę. W ciągu tygodnia głównymi zadaniami komunikacji tramwajowej będzie dowiezienie pielgrzymów na wydarzenia odbywające się na Błoniach i w sanktuarium w Łagiewnikach oraz zapewnienie komunikacji tramwajowej mieszkańcom i turystom przyjeżdżającym do miasta. Nie można bowiem zapominać, że w Krakowie oprócz wielkich uroczystości nadal będzie się toczyło normalne życie miasta. Zapewne oprócz pielgrzymów przybędą także liczne rzesze turystów, jako że Kraków jest turystyczną stolicą Polski. Z funkcjonowania zostaną zupełnie wyłączone linie tramwajowe kursujące przez ulicę Franciszkańską, gdzie znajduje się słynne papieskie okno, z którego Jan Paweł II prowadził rozmowy z pielgrzymami. Wyłączone zostaną także linie, których trasy wiodą przez ulice Podwale i do pętli Cichy Kącik oraz na Salwator. Zakłada się wprowadzenie 6 punktów dowozu pielgrzymów na wydarzenia masowe na krakowskich Błoniach oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Dworzec Towarowy, Plac Inwalidów, Bronowice, Most Grunwaldzki, Borek Fałęcki, Kurdwanów. Do obsługi tych najważniejszych relacji zakłada się uruchomienie następujących 5 linii magistralnych o częstotliwości kursowania co 5 minut: 

 • 4: Bronowice Małe – Wzgórza Krzesławickie,
 • 8: Bronowice Małe – Borek Fałęcki,
 • 24: Bronowice Małe – Kurdwanów,
 • 50: Krowodrza Górka – Kurdwanów,
 • 52: Czerwone Maki – Osiedle Piastów.

Proponuje się tymczasowe zawieszenie kursowania mniej znaczących linii, a mianowicie: 1, 2, 6, 7, 11 ze względu na potrzebę pozyskania potrzebnego taboru oraz lepszą czytelność układu komunikacji zbiorowej. Pozostałe linie ulegną wzmocnieniu lub będą kursować ze stałą, niezmienioną częstotliwością.

W wyniku szczegółowego przeanalizowania możliwości przewozowych, zidentyfikowano newralgiczne odcinki w sieci tramwajowej, czyli takie, na których natężenie ruchu tramwajów zbliża się do granicy przepustowości odcinka trasy. Są to kolejno:

 • ul. Basztowa: 54 pociągi/godz.,
 • ul. Westerplatte: 48 pociągów/godz.,
 • tunel KST: Dworzec Towarowy – Rondo Mogilskie: 30 pociągów/godz.,
 • ul. Karmelicka – Królewska: 48 pociągów/godz.

Oszacowano maksymalne liczby podróżnych, których przewiezienie do przyjętych miejsc dowozu pielgrzymów będzie możliwe:

 • 20 000 osób/godz. do Bronowic,
 • 15 000 osób/godz. do Dworca Towarowego,
 • 10 000 osób/godz. do Mostu Grunwaldzkiego,
 • 6 500 osób/godz. do Borku Fałęckiego,
 • 5 000 osób/godz. do Kurdwanowa.

W sumie możliwe jest dowiezienie około 45 000 osób/godz. do punktów w pobliżu krakowskich Błoni, co oznacza, że szacunkowo komunikacja tramwajowa jest w stanie zrealizować 20% prognozowanych podróży. Łącznie do komunikacji na terenie całego miasta założono wykorzystanie 251 brygad o pojemności około 50 000 pasażerów/godz.

Opracowana koncepcja zakłada także zmieniony układ linii tramwajowych w sobotę i niedzielę, kiedy to mają się odbywać uroczystości w podkrakowskich Brzegach, gdzie przewiduje się około 2 mln. pielgrzymów. Kraków podzielono na 3 strefy dojazdowe, a do każdej został przypisany jeden punkt dowozu:

 • cała Nowa Huta została przydzielona do przystanków Plac Centralny oraz Klasztorna,
 • centrum i zachodnia część Krakowa do pętli Mały Płaszów,
 • południowa część Krakowa do pętli Nowy Bieżanów.

Zakłada się wyłączenie estakady tramwajowej nad Dworcem PKP Płaszów, ze względu na prognozowane duże natężenia pielgrzymów udających się w kierunku Campusu Misericordiae w Brzegach. W dalszym ciągu wyłączone pozostają także ulica Franciszkańska i trasa do Cichego Kącika, natomiast trasa na Salwator zostaje przywrócona do ruchu. Ponownie zakłada się uruchomienie 5 linii magistralnych o częstotliwości kursowania co 5 minut w szczycie:

 • 4: Bronowice Małe – Wzgórza Krzesławickie,
 • 11: Borek Fałęcki – Nowy Bieżanów,
 • 20: Bronowice Małe – Mały Płaszów,
 • 23: Czerwone Maki – Nowy Bieżanów, 
 • 51: Krowodrza Górka – Mały Płaszów – uruchomienie nowej linii.

Oprócz tego zakłada się także tymczasowe zawieszenie linii: 2, 7, 12, 19 oraz wzmocnienie wybranych linii tramwajowych – w szczególności 16 i 21.

Analizując możliwości przewozowe, zidentyfikowano newralgiczne odcinki w sieci tramwajowej, czyli takie, na których natężenie ruchu tramwajów zbliża się do granicy

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.