Utrzymanie dróg

Jak zwiększyć trwałość nawierzchni betonowych? Utrzymanie i remonty bez tajemnic

Nawierzchnie betonowe są co prawda trudniejsze w wykonaniu i czasami droższe od bitumicznych odpowiedników, lecz ich wielką zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat. Konstrukcje podatne wymagają remontów już po kilku latach eksploatacji, podczas gdy nawierzchnie sztywne mogą funkcjonować bez większych napraw nawet 15-20 lat i więcej. Przyjrzyjmy się wybranym problemom związanym z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg o konstrukcji betonowej w odniesieniu do dróg lokalnych.

Drogi o konstrukcji sztywnej z betonu cementowego są jeszcze mało popularne wśród polskich inwestorów i projektantów. Zdecydowana większość dróg wykonanych jest z betonu asfaltowego lub innych mieszanek mineralno- bitumicznych oraz z elementów drobnowymiarowych, np. z kostki brukowej.

Typowe uszkodzenia eksploatacyjne dróg betonowych

Do najczęściej występujących uszkodzeń dróg betonowych można zaliczyć spękania, złuszczenia, klawiszowanie i uszkodzenia w miejscu spoin podłużnych i poprzecznych. Zniszczenia te mogą być przyczyną złego wykonawstwa, błędów projektowych, degradującego działania środków zimowego utrzymania lub po prostu mogą wynikać z naturalnych procesów zużywania się materiału w czasie jego długoletniej eksploatacji.

Naprawa miejscowa spoin

W przypadku dróg o konstrukcji bitumicznej warstwy te są w pewnym sensie elastyczne i mogą się odkształcać bez występowania spękania. Co więcej, w określonym zakresie są to odkształcenia sprężyste, następnie trwałe i dopiero później występuje granica pęknięcia mieszanki.

Na drogach betonowych sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Mają one dużo większą wytrzymałość na działanie nacisków od ruchu, lecz nie są tak odkształcalne jak drogi bitumiczne. Konsekwencją dużej sztywności płyt betonowych jest ich praktycznie niezauważalne koleinowanie czy inne deformacje powierzchniowe, które są charakterystycznymi uszkodzeniami dróg asfaltowych. Niestety, na połączeniach płyt betonowych zawsze dochodzi do minimalnych ruchów, szczególnie pionowych, przez co spoiny z czasem będą ulegać pęknięciom.

Jest to naturalne i często spotykane zjawisko w nawierzchniach z betonu cementowego, lecz na szczęście naprawa spoin nie należy do kosztownych zabiegów i jest szybka w realizacji. Do ich uzupełniania stosuje się

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Wandalizm na drodze. Kiedy można uzyskać odszkodowanie od sprawcy?

Wandalizm jest bardzo częstym zjawiskiem, którego zwalczanie generuje dodatkowe koszty zarówno dla wielkich miast, jak i małych gmin. Jego skutkiem są nie tylko straty finansowe, ale również zagrożenie dla użytkowników dróg, które rośnie wraz z kolejnymi uszkodzeniami sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych czy barierek. Wandale nie są jednak bezkarni, a za wyrządzone przez nich szkody można dochodzić odszkodowania.

DAMIAN MICHALAK lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Umowa w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji ustawy

Co się zmieni?

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą największy zakres zmian od lat. Modyfikacja dotyka ponad połowy dotychczas obowiązujących przepisów. Jednym z najważniejszych obszarów, który doczekał się ingerencji ustawodawcy, są zasady wprowadzania zmian do umów w sprawie zamówień publicznych.