Technologie

Przejazdy kolejowe – nowe wymogi dla zarządców dróg

Zarządcy dróg gminnych i powiatowych, którzy posiadają w swoich pasach drogowych przejazdy kolejowe, będą musieli jeszcze w tym roku przeprowadzić badania natężenia ruchu w oparciu o nowe zasady. O czym trzeba pamiętać, by wykonać je prawidłowo i z jak wysokimi kosztami należy się liczyć?

Nowe wytyczne dotyczące zarządzania i utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Sprawdźmy, co mówią jego zapisy.

Przejazd kolejowo-drogowy jest to skrzyżowanie w jednym poziomie drogi publicznej lub wewnętrznej z linią kolejową. Skrzyżowanie w jednym poziomie, które jest przeznaczone wyłącznie do ruchu pieszego, rowerowego lub pieszo–rowerowego nie jest natomiast przejazdem kolejowo-drogowym, lecz przejściem.

Kategorie przejazdów kolejowych

Przejazdy kolejowo–drogowe mogą być stosowane tylko na liniach kolejowych, na których ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą niż 160 km/h. W innych wypadkach stosuje się skrzyżowanie wielopoziomowe. Kategorie przejazdu kolejowo– drogowego lub przejścia oraz sposób jego zabezpieczenia ustala zarządca kolei. Przejazdy kolejowo–drogowe i przejścia zgodnie z §5 rozporządzenia dzielą się na sześć kategorii:

Kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:

 1. przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje;
 2. przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni;

Kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:

 1. wjazdu na przejazd albo
 2. wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;

Kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną;

Kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;

Kategoria E – przejścia wyposażone w:

 1. półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
 2. kołowrotki, barierki lub labirynty;

Kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone w: 

 1. rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub
 2. zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B.

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia kategorii F są użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei, a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, która określa w szczególności sposoby ich zabezpieczenia i użytkowania.

Szczegółowe parametry poszczególnych kategorii przejazdów zostały podane w § od 7 do 12 Rozporządzenia.

Pomiary natężenia ruchu

Istotną zmianą zawartą w § 91. pkt. 1 ww. Rozporządzenia jest konieczność wykonania nowych pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 roku. Należy je wykonać w miesiącach: kwiecień–maj lub wrzesień–październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek). Pomiary wykonuje się na przejazdach kategorii A, B, C, D. Nie przeprowadzamy ich na przejazdach w pasach dróg wewnętrznych, czyli przejazdach kategorii F. Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii A, B i C wykonuje zarządca drogi, nie rzadziej niż co 5 lat.

Na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D zarządca drogi wykonuje je nie rzadziej niż co:

 • 5 lat, w przypadku przejazdów w ciągu dróg gruntowych, lub gdy ostatni iloczyn ruchu nie przekraczał wartości 20 000;

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50 Strona 51 Strona 52 Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wydarzenia SEBASTIAN LUDWICZAK maj-czerwiec | 3 (26) 2016

O poprawie bezpieczeństwa na drogach na terenie Krotoszyna

„Niskonakładowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Strefy ruchu uspokojonego” – to temat I Forum Zarządców Dróg, które odbyło się 18 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: GDDKiA, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, krotoszyńskiego Zarządu Dróg, a także Policji i Straży Miejskiej. Nie zabrakło również zarządców dróg oraz projektantów.