Technologie

Nawierzchnie betonowe – sposób na oszczędzanie?

W przypadku dróg lokalnych jednoznaczne określenie prognozowanych natężeń ruchu, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych, jest trudne. To z kolei stwarza problemy związane z odpowiednim wyborem nawierzchni. Wiele tradycyjnych dróg bitumicznych z czasem ulega poważnym uszkodzeniom, których powodem jest właśnie zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu.

Jak temu przeciwdziałać? Na pewno warto przeanalizować aktualne koszty budowy oraz remontów dróg bitumicznych i betonowych, a przede wszystkim – sprawdzić okres rzeczywistej trwałości obu typów nawierzchni. Od tego, jak będzie długi, zależy bowiem częstotliwość ponoszenia nakładów finansowych na utrzymanie i remonty jezdni, a tym samym opłacalność decyzji o wykonaniu danej nawierzchni.

Grunt to trwałość

O wyższości nawierzchni betonowych nad drogami bitumicznymi świadczy znacznie większa trwałość i odporność na deformacje oraz inne uszkodzenia. Drogi betonowe zachowują dobry stan techniczny nawet przez 25-30 lat, nie generując przy tym kosztów związanych z kosztownymi remontami. W przeciwieństwie do nich tradycyjne nawierzchnie bitumiczne cechują się o wiele mniejszą trwałością – często ulegają poważnym zniszczeniom już po 10 latach eksploatacji, a niekiedy nawet szybciej.

Drogi betonowe są też bardzo odporne na deformacje trwałe, które na jezdniach bitumicznych występują najczęściej w postaci kolein, spływów, fal itp. Przyczyny tego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze beton cementowy jest pod względem sztywności i wytrzymałości o wiele mniej wrażliwy na zmienne czynniki atmosferyczne niż mieszanki mineralno-asfaltowe. Drugi powód jest związany ze sposobem rozchodzenia się naprężeń wywoływanych przez ruch w nawierzchniach podatnych i sztywnych. W przypadku mas bitumicznych naprężenia rozchodzą się w głąb konstrukcji pod kątem zbliżonym do 45°, natomiast w nawierzchniach betonowych jednostkowy nacisk na podłoże jest znacznie mniejszy. Wynika to z faktu, że beton cementowy przejmuje bardzo dużą część naprężeń, które rozprowadza po całej objętości.

Rodzaje uszkodzeń obu nawierzchni są natomiast bardziej zróżnicowane w przypadku budowy drogi na gruntach wysadzinowych. Płyty betonowe dłużej stawiają opór wysadzinom, jednakże po przekroczeniu granicznej wytrzymałości płyty pękną, co może doprowadzić do ich klawiszowania. Mieszanki mineralno- bitumiczne będą się natomiast odkształcać stopniowo – aż do momentu osiągnięcia przez mieszankę punktu krytycznego pęknięcia (dotyczy to szczególnie granicy rozciągliwości błonki lepiszcza na kruszywie). Z czasem jednak droga bitumiczna będzie znacznie szybciej ulegała dalszej degradacji niż sklawiszowane płyty betonowe. Z tego względu przy drogach betonowych i bitumicznych należy kłaść duży nacisk na dokładną analizę podłoża i jego dostosowanie do kategorii G1.

Atutem technologii dróg betonowych jest również możliwość zwiększenia nośności nawierzchni bez konieczności pogrubiania konstrukcji. W takich przypadkach projektuje się odpowiednio dobrane zbrojenie warstwy z betonu cementowego (pręty, zbrojenie siatkowe, rozproszone itp.).

Kolejną zaletą dróg betonowych jest ich jasna barwa, znacznie jaśniejsza od ciemnego odcienia tradycyjnych nawierzchni asfaltowych. Cecha ta zwiększa poziom bezpieczeństwa ruchu i dostrzegalność drogi wieczorem i nocą, przy oświetleniu reflektorami samochodowymi.

Projektowanie konstrukcji nawierzchni sztywnej

Alternatywą dla typowych dróg asfaltowych mogą być nawierzchnie sztywne, z warstwą górną z wytrzymałego betonu cementowego o bardzo dużej nośności. Projektowanie nawierzchni betonowej może odbywać się metodą uproszczoną, bazującą na określeniu kategorii ruchu KR

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Ile kosztuje budowa i utrzymanie dróg lokalnych?

Utrzymanie i remonty dróg lokalnych wymagają nakładów fi nansowych, które często trudno oszacować. Wielu zarządców ma problem z ujęciem w budżecie funduszy na wszystkie niezbędne prace remontowe. W takich przypadkach kluczowy jest odpowiedni dobór warstw konstrukcyjnych jezdni oraz przeprowadzenie analizy kosztów jej budowy i utrzymania, która uwzględni najczęściej występujące uszkodzenia.

NINA KINITZ maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Czy 2+1 = mniej wypadków na drogach?

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest wykonywanie ryzykownych manewrów wyprzedzania. Niemal połowę kolizji stanowią zderzenia pojazdów, z których co piąte jest zderzeniem czołowym. Te alarmujące statystyki skłoniły MIiR do wprowadzenia zmian prawnych, które mają upowszechnić stosowanie przekrojów typu 2+1. Czy rozporządzenie, które weszło w życie 25 marca br., istotnie zwiększy bezpieczeństwo na polskich drogach?