Technologie

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

Świat pędzi do przodu jak nigdy dotąd, a głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy stała się technologia. Dzięki niej powstają coraz bardziej zaawansowane innowacje dla transportu, obecne również w niektórych polskich miastach. Światowych liderów wyróżnia jednak proinnowacyjna polityka państwa, lepsza infrastruktura i organizacja transportu, a także wyższa świadomość społeczna przejawiająca się m.in. w wyborze alternatywnych środków komunikacyjnych.

ITS jako część strategii smart city Artykuł na temat inteligentnych systemów transportowych (z jęz. angielskiego: Intelligent Transportation Systems, czyli ITS) należałoby zacząć od omówienia innego zjawiska, którego ITS jest częścią. Mowa rzecz jasna o smart city, rozumianego jako przestrzeń miejska wykorzystująca nowe technologie informacyjno- -komunikacyjne celem poprawy życia mieszkańców, jakości i wydajności usług publicznych, ochrony środowiska i zmniejszenia zużycia zasobów. Dziś trend rozwoju miast pokazuje jasno, że większość z nich chce być „smart”, stawiając na kolejne usprawnienia w obiektach użyteczności publicznej i propagując rozwiązania ekologiczne (jak np. elektromobilność). Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 25% polskich miast ocenia się jako inteligentne, natomiast ponad połowa chce stać się „smart” przed 2035 r. Największe oczekiwania w tym zakresie mają miasta średnie, które ideę smart city wpisały do swoich strategii rozwoju.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

AGNIESZKA KĘDZIERSKA maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

PRZYBĘDZIE TRWAŁYCH DRÓG SAMORZĄDOWYCH Z ASFALTEM WYSOKOMODYFIKOWANYM Z LOTOS ASFALT

Asfalty nowej generacji typu HiMA (highly modified asphalt) dzięki ponadstandardowym właściwościom funkcjonalnym pozwalają na optymalizację konstrukcji nawierzchni i znaczne oszczędności w nakładach na utrzymanie sieci dróg. Do niedawna asfalty te stosowane były przede wszyskim na drogach krajowych. Dzięki skierowanemu do samorządów programowi „15 inwestycji z okazji 15-lecia” ogłoszonemu przez LOTOS Asfalt, również na drogach samorządowych przybędzie odcinków referencyjnych z wykorzystaniem polimeroasfaltów – MODBIT HiMA.

REMIGIUSZ DUSZYŃSKI maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

ZBROJENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH SIATKAMI STALOWYMI ROAD MESH®

W artykule omówiono doświadczenia wynikające z wykorzystania siatki stalowej RoadMesh® do zbrojenia nawierzchni podatnych i sztywnych. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych oraz polowych dotyczących efektywności zbrojenia dla różnych materiałów. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania siatki RoadMesh® w remontach nawierzchni drogowych.