Remonty dróg

Nie taki diabeł straszny… Odtworzenie nawierzchni betonowej w praktyce

Wielu inwestorów obawia się budowy dróg o konstrukcji sztywnej ze względu na koszty inwestycji oraz problemy z utrzymaniem tych dróg w przyszłości. W praktyce jednak koszt budowy drogi betonowej i bitumicznej jest porównywalny, a nawet przy wyższych kategoriach ruchu drogi betonowe mogą być rozwiązaniem tańszym. A jak wygląda kwestia eksploatacji dróg o betonowej nawierzchni?

Nawierzchnie betonowe są obecnie jedną z najtrwalszych konstrukcji dróg przeznaczonych zarówno dla ruchu osobowego, jak i ciężarowego. Ich trwałość sięga często nawet 30-40 lat, podczas gdy większość dróg bitumicznych wymaga remontu już po kilku lub kilkunastu latach od ich wybudowania.

Wśród projektantów i inwestorów zrodził się mit, że drogi betonowe generują bardzo duże koszty utrzymania, a wykonanie remontów i odtworzeń miejscowych jest w ich przypadku wręcz niemożliwe. W praktyce jednak wygląda to zupełnie inaczej. Prawdą jest, że znacznie łatwiej wykonać remont drogi bitumicznej ze względu na większe doświadczenie wykonawców i łatwe zabiegi frezowania. Drogi betonowe również można remontować poprzez ich przebudowę na całej grubości lub ograniczając się tylko do warstw górnych. Ponadto istnieje kilka technologii łączących w sobie konstrukcje betonowe i bitumiczne, które omówimy skrótowo w dalszej części artykułu, podobnie jak zagadnienia związane z odtwarzaniem nawierzchni sztywnych, które jest często problematyczne w zabudowie miejskiej. Dotyczy przede wszystkim odtworzeń po budowie przyłączy i sieci zlokalizowanych w jezdni tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna lub sieci wodociągowe i gazowe, które zresztą powinny być projektowane pod chodnikami lub w poboczach).

Uszkodzenia dróg betonowych wymagające przebudowy

Do najczęściej występujących uszkodzeń dróg betonowych można zaliczyć spękania, złuszczenia, klawiszowanie i uszkodzenia w miejscu spoin podłużnych i poprzecznych. Zniszczenia te mogą być przyczyną złego wykonawstwa, błędów projektowych, niszczącego działania środków zimowego utrzymania. Często są też wynikiem naturalnych procesów zużywania się materiału w czasie jego długoletniej eksploatacji.

Na drogach lokalnych najczęściej dochodzi do uszkodzeń w spoinach podłużnych i poprzecznych oraz do występowania zjawiska klawiszowania, choć w tym wypadku kluczową rolę odgrywa dobre rozpoznanie podłoża gruntowego na etapie prac projektowych.

Jeśli uszkodzenia obejmują znaczną powierzchnię jezdni, to w wielu wypadkach konieczna jest całkowita przebudowa drogi betonowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadko ponad 30-40 lat, co jest praktycznie niespotykane przy tradycyjnych nawierzchniach bitumicznych. Ponadto koszt budowy drogi betonowej jest obecnie porównywalny z budową drogi o konstrukcji podatnej, więc kwestie finansowe stopniowo tracą na znaczeniu.