Technologie

Technologie

TOMASZ SOCHACKI lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Zmiana wymagań technicznych. Jak wykonywać nawierzchnie na nowych zasadach?

Nowe wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2016 weszły w życie 9 maja 2016 r. Nie są to jednak dokumenty zastępujące, lecz jedynie uzupełniające wersje sprzed dwóch lat. Dokument WT-2 z roku 2014 określa wymagania projektowe takie jak: skład ziarnowy mieszanek mineralnych, zawartość lepiszcza, stabilizatorów, dodatków granulatu gumowego itp. Wymagania techniczne z roku 2016 odnoszą się natomiast bezpośrednio do etapu wykonawstwa nawierzchni, a więc technologii wbudowywania mas asfaltowych na drogach publicznych

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Przepusty i kanały

Naprawy bezwykopowe przepustów i przewodów kanalizacyjnych umożliwiają szybkie oraz tanie przeprowadzenie renowacji, i to bez ryzyka powstawania ulicznych korków. Zarządcy dróg często wybierają technologie reliningu i napraw rękawami nasączonymi żywicą. Jak je stosować, by uniknąć problemów wykonawczych, które mogą zwiększyć koszt przeprowadzenia prac?

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Ciche nawierzchnie bitumiczne – oręż w walce z hałasem. Którą mieszankę wybrać?

„Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, dlatego że skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast. Fakty jednak świadczą o poważnym zagrożeniu. Badania prowadzone w Polsce potwierdzają, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, oddziałując na jedną trzecią ludności”.

lipiec-sierpień | 4 (21) 2015

Nowoczesne technologie GIS dla zarządców dróg

W polskim drogownictwie brakuje efektywnych metod zarządzania infrastrukturą drogową. Przyczyn należy upatrywać w braku jednolitych standardów utrzymania, modernizacji oraz rozbudowy, co sprawia, że nasze drogi nie tworzą spójnej sieci. Sposobem na naprawę tej sytuacji może być zastosowanie technologii GIS i wdrożenie zaawansowanego oprogramowania, które służyłoby usystematyzowaniu rejestru infrastruktury drogowej i zintegrowaniu obecnych oraz projektowanych systemów dziedzinowych polskiego drogownictwa.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży