Technologie

Technologie

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Nowe technologie i aktualne tendencje w zakładaniu zieleni przydrożnej

Wzrost świadomości społecznej w kwestii znaczenia zieleni w miastach przyczynia się do kształtowania przestrzeni w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Drzewa, krzewy i rośliny zielne pełnią ważne funkcje, zyskując wymierną wartość. Stają się elementem infrastruktury, dlatego ich kształtowanie jest przemyślane. Zielona aleja czy pas trawnika przy drodze nie są już tylko ozdobą. Za pomocą roślin rozwiązuje się szereg problemów środowiska miejskiego, takich jak nadmierny spływ powierzchniowy wód opadowych, susze miejskie, ekstremalne warunki termiczne, słabe przewietrzanie itp.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (11) 2013

Podbudowy drogowe

Polska nie ma rozwiniętej sieci autostrad i dróg ekspresowych, lecz nie jest to największym mankamentem polskiego drogownictwa. Problemem jest stan dróg o znaczeniu krajowym oraz lokalnym. Mowa tutaj szczególnie o drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich, których stan bardzo często wymaga podjęcia konkretnych decyzji o ich remontach i przebudowie.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży