Warto Wiedzieć

Warto Wiedzieć

JOANNA STEFANEK listopad-grudzień | 4 (4) 2013

Etapy procesu inwestycyjnego

Inwestycje drogowe wymagają długiego procesu przygotowania, niezależnie od tego czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka, czy krajowa. Czas i tempo przygotowania inwestycji drogowych zależy od wielu czynników, takich jak: stabilność i jakość prawa, ciągłość strategii i programów rozwoju sieci drogowej, stabilność sposobów realizacji programów (tradycyjny, koncesyjny, partnerstwo publiczno-prywatne).