Utrzymanie dróg

Utrzymanie dróg

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (27) 2016

Wandalizm na drodze. Kiedy można uzyskać odszkodowanie od sprawcy?

Wandalizm jest bardzo częstym zjawiskiem, którego zwalczanie generuje dodatkowe koszty zarówno dla wielkich miast, jak i małych gmin. Jego skutkiem są nie tylko straty finansowe, ale również zagrożenie dla użytkowników dróg, które rośnie wraz z kolejnymi uszkodzeniami sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych czy barierek. Wandale nie są jednak bezkarni, a za wyrządzone przez nich szkody można dochodzić odszkodowania.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (24) 2016

Ciche i niedocenione. Nawierzchnie betonowe w praktyce

Polscy inwestorzy nadal podchodzą z rezerwą do budowy dróg betonowych, ponieważ boją się wysokich kosztów oraz niewystarczającej ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Niesłusznie! Inwestycja w nawierzchnie betonowe to dobry wybór, lecz trzeba wiedzieć, które rozwiązania zastosować, aby uzyskać zadowalające wyniki akustyczne i finansowe.

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Zniszczenia i remonty nawierzchni betonowych

Jeszcze do niedawna nawierzchnie betonowe pokrywały tylko płyty lotnisk, place postojowe i drogi zakładowe. Zainteresowanie tą technologią rozbudził kryzys energetyczny z połowy lat 70., lecz dopiero 15 lat później, gdy nawierzchnie asfaltowe zaczęły pokrywać się koleinami wywołanymi zwiększonym ruchem pojazdów, doceniono wszystkie zalety nawierzchni betonowych.

NINA KINITZ wrzesień-październik | 5 (22) 2015

Oświetlenie drogowe – skarbonka bez dna, czy sposób na oszczędności?

Kwestia oświetlania dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom. Ci pierwsi drżą na myśl o wysokich rachunkach za prąd, drudzy natomiast obawiają się jazdy przez tonące w mroku ulice. Od kilku lat sytuacja stopniowo ulega zmianie, a wszystko za sprawą latarni o białym, LED-owym świetle.

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Ile kosztuje budowa i utrzymanie dróg lokalnych?

Utrzymanie i remonty dróg lokalnych wymagają nakładów fi nansowych, które często trudno oszacować. Wielu zarządców ma problem z ujęciem w budżecie funduszy na wszystkie niezbędne prace remontowe. W takich przypadkach kluczowy jest odpowiedni dobór warstw konstrukcyjnych jezdni oraz przeprowadzenie analizy kosztów jej budowy i utrzymania, która uwzględni najczęściej występujące uszkodzenia.

BARTOSZ BUDZIŃSKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Utrzymanie dróg rowerowych - nowe wyzwania i obowiązki zarządcy

Moda na rower stała się faktem, a wraz z nią przyszła potrzeba budowy odpowiedniej infrastruktury rowerowej, co również staje się faktem. Cykliści co rusz słyszą o nowo otwieranych inwestycjach rowerowych, co niewątpliwie może cieszyć. Rower to zdrowa alternatywa dla samochodów i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Niestety, można zaobserwować również ze strony zarządców dróg niepokojące zachowania. Często po oddaniu drogi rowerowej zapomina się o niej, co jest błędem. Oczywiście utrzymanie ścieżek wiąże się z kosztami, ale tylko infrastruktura na wysokim poziomie będzie zachęcać nowych rowerzystów do korzystania z niej. Autor przybliży w niniejszym artykule elementy utrzymania, na które w sposób szczególny powinni zwrócić uwagę zarządcy.

MARIUSZ DYKA wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Czyszczenie ulic i placów po zmianach przepisów - jakie zezwolenia trzeba uzyskać

Właściwe gospodarowanie odpadami zalegającymi pobocza dróg czy znajdowanymi na placach to jeden z obowiązków administratorów tych obiektów. W ostatnim okresie realizacja tego zadania wiąże się z koniecznością stosowania nowych przepisów odpadowych. Zmieniły one między innymi zasady legalizacji prowadzenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów, ich usuwaniem z miejsc, gdzie powstały czy też zostały nagromadzone. Problematyka ta jest szczególnie ważna w związku z odpowiedzialnością zarządzających drogami gminnymi i powiatowymi za zgodny z prawem przebieg wykonywanych bezpośrednio bądź zlecanych prac z zakresu gospodarki odpadami.

NEWSLETTER

Zapisz się i czytaj...

...najciekawsze artykuły, najnowsze informacje, wiadomości z branży