Utrzymanie dróg

UŻYTKOWANIE EKSPLOATACYJNE MASZYN DROGOWYCH

Operator każdej maszyny powinien mieć świadomość, że powierzona mu maszyna i wyznaczony odcinek robót pozostają w jego dyspozycji oraz że od niego samego zależy, jakie efekty zostaną osiągnięte dzięki jego staraniom. Niewątpliwie na pierwszy plan w szerokim zakresie obowiązków operatora wysuwa się przede wszystkim dbałość o właściwe użytkowanie eksploatacyjne maszyny, na które z kolei składa się spory zbiór procesów technologiczno-technicznych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Użytkowanie eksploatacyjne maszyn jako pojęcie ogólne obejmuje bardzo szeroki i złożony zbiór procesów technologiczno-technicznych. Okres eksploatacji maszyn trwa od przekazania maszyny do eksploatacji, aż do jej złomowania. Maszyna w tym czasie jest użytkowana do celów produkcyjnych i powinna mieć zapewnione [1]:

 •  użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, » wykonywanie przeglądów technicznych i napraw,
 •  konserwację i magazynowanie.

Zespół czynności związanych z obsługiwaniem maszyny zaliczamy do zakresu eksploatacji technicznej, a ich użytkowanie do eksploatacji produkcyjnej.
Eksploatacja produkcyjna (zwana czynną) obejmuje wykonywanie zadań, w wyniku których tworzy się efekt eksploatacji, rozumiany jako wynik pracy lub działania maszyny. Do zadań tych należy [1]:

 • przygotowanie do pracy i rozruch maszyny,
 • efektywna praca maszyny,
 • postoje technologiczne wynikające z procesu pracy,
 • czynności sterowania i kierowania pracą maszyny,
 • czynności konserwacyjne wykonywane w procesie pracy.

Do zakresu eksploatacji technicznej (zwanej bierną) zalicza się natomiast te procesy i działania, które nie wpływają bezpośrednio na efekt eksploatacji produkcyjnej, ale są niezbędne do jej uzyskania. Do tej grupy procesów zalicza się przede wszystkim [1, 2]:

 • transport maszyny na miejsce pracy,
 • przeglądy techniczne i naprawy,
 • przestoje z przyczyn organizacyjnych,
 • magazynowanie i zabezpieczenie maszyny,
 • wycofanie maszyny z eksploatacji.

Inny podział procesów eksploatacyjnych ujmuje kompleksowo działania i czynności związane z eksploatacją maszyn, w którym rozróżnia się [1]:

 • procesy eksploatacji bezpośredniej.
 • procesy eksploatacji pośredniej. Pod pojęciem procesów eksploatacji bezpośredniej rozumiane są wszystkie działania i czynności mające kontakt z maszyną i wpływające na zmianę stanu maszyny. Natomiast do procesów eksploatacji pośredniej zalicza się organizowanie eksploatacji bezpośredniej i kierowanie nią.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ KOTAJNY styczeń-luty | 1 (54) 2021

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec- Rychwałd

Minione lata w powiecie żywieckim obfitowały w wiele trudnych wyzwań związanych z infrastrukturą drogową w naszym regionie. Jednym z nich niewątpliwie było zadanie zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475S Żywiec – Rychwałd od 0+400 do 0+455 km w miejscowości Żywiec.