Utrzymanie dróg

Utrzymanie dróg rowerowych - nowe wyzwania i obowiązki zarządcy

Moda na rower stała się faktem, a wraz z nią przyszła potrzeba budowy odpowiedniej infrastruktury rowerowej, co również staje się faktem. Cykliści co rusz słyszą o nowo otwieranych inwestycjach rowerowych, co niewątpliwie może cieszyć. Rower to zdrowa alternatywa dla samochodów i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Niestety, można zaobserwować również ze strony zarządców dróg niepokojące zachowania. Często po oddaniu drogi rowerowej zapomina się o niej, co jest błędem. Oczywiście utrzymanie ścieżek wiąże się z kosztami, ale tylko infrastruktura na wysokim poziomie będzie zachęcać nowych rowerzystów do korzystania z niej. Autor przybliży w niniejszym artykule elementy utrzymania, na które w sposób szczególny powinni zwrócić uwagę zarządcy.

Oznakowanie dróg rowerowych

Oznakowanie dróg rowerowych tak jak oznakowanie każdej innej drogi jest potrzebne, poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania, ale tylko pod warunkiem, że jest kompletne, poprawnie zaprojektowane i odpowiednio utrzymane. Niekompletność oznakowania to jeden z wielu problemów, co widać na fotografii 1 – znak B-2 bez odpowiedniej tabliczki zasadniczo zakazuje wjazdu na ciąg pieszo-rowerowy. Braki w oznakowaniu mogą być kłopotliwe, ale również niebezpieczne, jeśli dotyczą znaków ostrzegawczych lub ustalających pierwszeństwo.

Również oznakowanie niespójne może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Warto korzystać z oznakowania poziomego, które jest dobrze zauważalne przez rowerzystów, kierujących swój wzrok w dużej mierze na drogę przed sobą.

Utrzymanie nawierzchni

Zarządca musi wiedzieć, że każdy wybój w nawierzchni drogi rowerowej może być niebezpieczny. Kilkucentymetrowa wyrwa niezauważona przez dziecko poruszające się rowerem z małymi kołami może doprowadzić do groźnego wypadku, nierówności są również

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (18) 2015

Nowe wymagania techniczne WT - 1 WT - 2 2014

Z dniem 25 września 2014 r. przestały obowiązywać dotychczas stosowane wymagania techniczne dla kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oznaczone jako WT-1 i WT-2 2010. Zostały one zastąpione nowymi wymaganiami WT-1 i WT-2 2014. Dokumenty te zostały opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na ogólnodostępnej stronie internetowej.

styczeń-luty | 1 (18) 2015

Rezerwa w budżecie na drogi lokalne

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014–2023, ministerstwo przewiduje przeznaczyć z budżetu państwa ok. 48,7 mld zł. Z tych pieniędzy będą finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal prowadzone są prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł.