Utrzymanie dróg

Sprzęt do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg

Zimowe roboty utrzymaniowe obejmuja wiec prace niewiazace sie z robotami wykonanymi o innych porach roku. Działania te nie sa równiez zwiazane z poprawa stanu technicznego drogi oraz podstawowego celu, jakim jest zapewnienie dogodnych warunków przejazdu, płynnosci ruchu i jego bezpieczenstwa, co czyni te zadania bardzo trudnymi.

W naszym klimacie opady śniegu i śliskość zimowa są nierzadko zjawiskami o skali żywiołu, a służby drogowe nie są w stanie całkowicie ich zwalczyć – mogą jedynie łagodzić ich skutki. W terenach górskich i podgórskich może też występować konieczność zabezpieczenia dróg przed lawinami śnieżnymi. Koszty prowadzenia tych robót są wysokie, a ponieważ środki na nie przeznaczone uszczuplają nakłady, które można by przeznaczyć na inne cele związane z budową i utrzymaniem dróg, planowane standardy i zakresy robót drogowych trzeba dostosowywać zarówno do najważniejszych potrzeb ruchu, jak i możliwości wykonawczych [1].

Warto także wspomnieć, że na niektórych drogach istnieją pasy ochrony przeciwśnieżnej. Pas ochrony przeciwśnieżnej ma zastąpić stosowanie sztucznych osłon (płotków drewnianych, siatki plastikowej). Zalecane są żywopłoty mieszane, dobrze ułożone, sadzone jednorzędowo z krzewów co 20–30 cm lub dwurzędowo co 30–50 cm. Stosunek odległości nasadzeń krzewów od krawędzi pasa drogowego musi wynosić więcej niż 10 m [4].

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad-grudzień | 6 (59) 2021

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się ono nie tylko brakiem dostępu do dróg i połączeń autobusowych, ale także brakiem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: chodniki, wiaty przystankowe czy rzetelna i aktualna informacja pasażerska. Szacuje się, ze problem może dotyczyć aż 13,8 mln Polaków. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć koncepcja nazywana Transportem 4.0.