Utrzymanie dróg

Odszkodowanie a roszczenie o zapłatę odsetek

W jakim trybie może być dochodzone przez właściciela nieruchomości roszczenie o zapłatę odsetek, gdy zarządca drogi spóźni się z wypłatą odszkodowania z tytułu wywłaszczenia?

Choć pogląd, że skoro roszczenie o zapłatę odsetek jako roszczenie o charakterze pochodnym do obowiązku zapłaty sumy głównej powinno być dochodzone na tej samej drodze co roszczenie główne, to przesądzone jest, iż ma charakter administracyjnoprawny, występuje dość powszechnie w sądownictwie administracyjnym (vide: wyroki NSA z 15 marca 2006 r., sygn. akt I OSK 525/05 i z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 232/12, wyrok WSA w Warszawie z 3 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/WA 1354/10, wyrok WSA w Lublinie z 6 marca 2012 r. II SA/LU 81/12), to nie można go podzielić.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Wiosenne roboty utrzymaniowe

Koniec zimy dla zarządców dróg, choć pozwala zapomnieć o nieustannej gotowości do walki ze śniegiem i lodem na drogach, wcale nie oznacza zwolnienia tempa prac. Wraz z nadejściem marca i cieplejszych dni rozpoczyna się prace mające na celu między innymi uporządkowanie dróg po okresie zimowym, uprzątnięcie śniegu i zapewnienie odpływu nadmiaru wody z jezdni, odnowienie oznakowania poziomego.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg

Jednym z podstawowych zadań związanych z utrzymaniem dróg jest ich oczyszczanie. W okresie pozimowym najczęściej wykorzystywane są zamiatarki mechaniczne, które ułatwiają pozbycie się z jezdni materiału uszorstniającego, stosowanego w pracach związanych z zimowym utrzymywaniem dróg. Technologia zamiatania, jak również używany do tego celu sprzęt zależą od warunków atmosferycznych i sezonowych potrzeb.