Utrzymanie dróg

Kosiarki mechaniczne służące do utrzymania zieleni w pasach drogowych

Rozpoczyna się właśnie okres koszenia traw w obszarze pasa drogowego. Podpowiadamy, jaką kosiarkę wybrać, by optymalnie wykorzystać jej możliwości. Pasy zieleni wzdłuż dróg upiększają krajobraz, poprawiają funkcjonowanie ekosystemu miejskiego, oczyszczają powietrze i łagodzą mikroklimat dróg, ale tylko pod warunkiem, że są zadbane.

Wstęp

Koszenie trawy oraz chwastów na poboczach i skarpach dróg jest niezbędne zarówno ze względu na estetykę, jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwarta darń na poboczach odgrywa pozytywną rolę, ponieważ je wzmacnia, a wytworzeniu darni sprzyja częste koszenie trawy ułatwiające jej rozkorzenienie. Koszenie zapobiega również rozsiewaniu się chwastów, co pozwala na ograniczenie stosowania środków chwastobójczych ze względu na zasiewy sąsiadujących z drogą obszarów.

Koszenie traw na skarpach i w pasach drogowych powinno się przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku, a więc przed kwitnięciem (jak najwcześniej, nie później niż do końca czerwca) i drugi raz we wrześniu. Ściętą trawę należy na bieżąco usuwać.

Do koszenia traw wykorzystuje się kosiarki przystosowane do omijania pachołków, słupków i znaków drogowych oraz przeznaczone do pracy na skarpach.

Kosiarki wysięgnikowe

Kosiarki wysięgnikowe to maszyny zawieszone na ciągniku lub na specjalnym pojeździe wielofunkcyjnym, np. typu Unimog, które przeznaczone są w szczególności do koszenia rowów melioracyjnych oraz do wykaszania poboczy dróg, rozdrabniania obciętych, niezbyt grubych gałęzi drzew (do około 2 cm), ścinania zarośli i chwastów o umiarkowanym zagęszczeniu oraz do koszenia poboczy dróg, skarp, przeciwskarp i podłoża, zwykle po prawej stronie ciągnika. Dodatkowo ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą można wykorzystać do cięcia żywopłotów, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Maszyny skutecznie pracują na trawie o wysokości do 1 m.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie

Diagnoza drzew obejmuje ocenę kondycji zdrowotnej, witalności albo statyki drzewa z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnienia dotyczą funkcji fizjologicznych roślin, a ostatnie – funkcji mechanicznych. Zasady i kryteria oceny statyki drzew, a raczej prawdopodobieństwa ich złamania i wywrócenia omówiono w cyklu artykułów zamieszczonych w poprzednich numerach czasopisma. Niniejszy poświęcono zasadom prawidłowego diagnozowania choroby i witalności drzew.

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.