Utrzymanie dróg

Jesienne roboty utrzymaniowe

Jesień to dla kierowców niewdzięczna pora roku, kiedy to warunki na drodze się pogarszają. Dla drogowców to okres prac porządkowych związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, a zatem usuwania zalegających liści, odprowadzania wody z jezdni czy odnowienia oznakowania poziomego. Warto odpowiednio się do nich przygotować.

Wstęp

Roboty utrzymaniowe wykonywane są bez przerwy przez cały rok, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Większość z nich prowadzi się nieprzerwanie przez co najmniej trzy pory roku (wiosną, latem i jesienią), z tym że prace, które są najbardziej charakterystyczne dla danej pory roku się zmieniają. Określanie robót utrzymaniowych nazwami pór roku ze względu na zmiany klimatyczne pełni często funkcje umowne. Decydujące są warunki atmosferyczne i potrzeby wynikające ze stanu nawierzchni jezdni [1].

Przez jesienne utrzymanie jezdni należy rozumieć prace wykonywane w celu zagwarantowania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu niezależnie od warunków klimatycznych i atmosferycznych w okresie jesieni oraz wczesnej zimy.

Roboty jesienne trudno jest niekiedy zaplanować ze względu na częste zmiany warunków atmosferycznych oraz z uwagi na to, że w okresie tym występuje bardzo często ujemna temperatura utrudniająca prowadzenie prac drogowych. Prace te prowadzi się zwykle w ciągu dnia.

Jesienne prace utrzymaniowe obejmują:

  • zapewnienie odprowadzania wody,
  • konserwację nawierzchni drogowej,
  • odnowienie oznakowania poziomego,
  • przygotowanie obiektów drogowych do eksploatacji w okresie zimy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.

MONIKA ŚLUSARSKA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Uwaga! Zwierzę na drodze

Pojawiające się jesienią jelenie czy sarny na drodze stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, tym bardziej że okres ich migracji przypada na jesień, kiedy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, szybciej zapada zmrok, a jezdnia często jest wilgotna i przez to bardziej śliska, utrudniając hamowanie. Do zadań zarządcy dróg należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu i zniwelowanie zagrożenia kolizją z udziałem dzikiego zwierzęcia, a niewywiązanie się z tego obowiązku niesie ze sobą przykre konsekwencje w postaci roszczeń ze strony poszkodowanych.