Utrzymanie dróg

H27 PANTHER – POSTĘP W SEKTORZE ZDALNIE STEROWANEGO KOSZENIA

Wykaszanie poboczy i stromych skarp wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz wokół brzegów jezior i stawów jest niezwykle pracochłonne i niewygodne dla firmy wykonującej takie przedsięwzięcie. Zasadniczy problem pojawia się w sytuacji gdy operator potrzebuje przedostać się do strefy roboczej przez wąskie przesmyki i przejazdy nieprzystosowane do przemieszczania się przez maszyny o wielkich gabarytach i dużej masie.

Wykaszanie poboczy i stromych skarp wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz wokół brzegów jezior i stawów jest niezwykle pracochłonne i niewygodne dla firmy wykonującej takie przedsięwzięcie. Nieprzewidywalność ukształtowania podłoża sprawia, że taka operacja może być wręcz niebezpieczna i stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia operatora.

Obecnie do pielęgnacji takich obszarów wykorzystywane są relatywnie bezpieczne w eksploatacji ciągniki z kosiarką bijakową na wysięgniku. Alternatywę stanowią bardziej kontuzjogenne, ale nadal popularne kosy spalinowe oraz wszelkiego rodzaju kosiarki prowadzone, przystosowane do pracy na zboczach.

Bogata oferta głowic roboczych, duże zakresy szerokości koszenia i daleki promień wysuwu sprawiają, że kosiarka bijakowa na wysięgu znacznie przewyższa kosy spalinowe pod względem wydajności. Nie wymaga od operatora wysiłku fizycznego poza wprawnym poruszaniem się ciągnikiem i sterowaniem przystawką. Zasadniczy problem pojawia się w sytuacji, gdy operator potrzebuje przedostać się do strefy roboczej przez wąskie przesmyki i przejazdy nieprzystosowane do przemieszczania się przez maszyny o wielkich gabarytach i dużej masie.

Kosy spalinowe to dużo mniejsze i lżejsze urządzenia, którymi bez ograniczeń dotrzemy we wszystkie strefy pracy, nawet te nieosiągalne dla ciągników. Niemniej jednak, korzystanie z tych urządzeń obarczone jest najwyższym poziomem wysiłku fizycznego. Niewygodna pozycja robocza, powtarzające się sekwencje ruchów i praca w warunkach mocnego nasłonecznienia są często bezpośrednią przyczyną urazów pleców i kończyn, skręceń i sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu.

Czy jest zatem na rynku dostępna maszyna kosząca, która łączy w sobie zalety kompaktowego i zwartego urządzenia o wysokiej wydajności, doskonałych właściwościach trakcyjnych i zapewniająca operatorowi maksymalny poziom komfortu i bezpieczeństwa? Warto zastanowić się nad postępem w sektorze zdalnie sterowanego koszenia.

Na rynku istnieje obecnie duży wybór tego typu kosiarek zarówno z napędem gąsienicowym, jak i kołowym. Wersje kołowe odznaczają się doskonałą zwrotnością i wysoką wydajnością pracy, jednak przy większych nachyleniach i zwiększonej wilgotności podłoża ich zdolności trakcyjne są mocno zaburzone. Modele z napędem gąsienicowym cechuje zdecydowanie lepsza przyczepność, również pod skrajnymi nachyleniami. Jednak wiele z nich zaprojektowanych zostało z myślą o obsłudze terenów leśnych, gdzie element tnący mocowany jest z przodu na zasadzie wymiennej przystawki aktywnej, co znacznie wydłuża konstrukcję maszyny i sprawia, że operowanie takim urządzeniem musi odbywać się bardzo precyzyjne, aby nie doprowadzić do osuwania się lub przewrócenia maszyny, obniżając tym samym jej ogólną wydajność. Z logicznego punktu widzenia, umiejscowienie kosiska pod maszyną powinno załatwić sprawę. Jednak i w tym przypadku, pomimo górnolotnych deklaracji producentów o zdolności pracy ich maszyn pod ekstremalnymi nachyleniami, rzeczywistość potwierdza, że i w tym sektorze jest jeszcze dużo do zrobienia. Do czasu…

Włoska firma Ecotech Italia, wyspecjalizowana w produkcji maszyn do pielęgnacji wymagających terenów zielonych, wypuściła na rynek sterowaną radiowo gąsienicową kosiarkę spalinową H27 Panther. Właściciel i główny inżynier firmy postawił sobie za cel stworzenie maszyny, która jako pierwsza w branży umożliwi realne i skuteczne wykaszanie skarp (naturalnych i sztucznie nasypanych, suchych i mokrych) o nachyleniu do 65°, z równoczesnym zachowaniem przyczepności i zwrotności. Szeroka na 143 cm i niska na 90 cm konstrukcja kosiarki wraz z optymalnym osadzeniem środka ciężkości zapewniają maszynie niezrównaną stabilność na skarpach i umożliwiają pracę na wysokim poziomie prędkości roboczej. Zastosowanie innowacyjnego, 26-konnego silnika Honda iGXV800 z elektronicznym wtryskiem paliwa, pompą oleju i pełnym smarowaniem ciśnieniowym, gwarantują zachowanie doskonałych parametrów smarnych silnika, niezależnie od stopnia nachylenia terenu. Kosiarka H27 Panther wykorzystuje ponadto nowoczesny system sterowania marki Autec z dwiema niezależnymi dźwigniami do sterowania maszyną w orientacji przód–tył, lewo–prawo (łatwiejsze sterowanie na skarpach w porównaniu z powszechnie stosowanym joystickiem) i dedykowanym potencjometrem odpowiedzialnym za niezależne „dopędzanie” prawej i lewej gąsienicy, aby zneutralizować efekt grawitacji, poprawiając stabilność na pochyłym terenie i umożliwiając maszynie poruszanie się w linii prostej.

Namiastkę swoich możliwości robot koszący H27 Panther zaprezentował niedawno na wyjątkowo stromej skarpie autostrady A1, w pobliżu mostu autostradowego w Mszanej. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych i na wyjątkowo grząskim terenie (dzień pokazu poprzedzony był kilkoma dniami intensywnych opadów) maszyna była w stanie zachować zaskakująco dobrą przyczepność do podłoża, nawet podczas przejazdów przez betonowe rynny odpływowe. Materiały video prezentujące kosiarkę w zróżnicowanych warunkach terenowych dostępne są na kanale YouTube po wpisaniu hasła „H27 Panther”. Więcej informacji o kosiarce gąsienicowej H27 Panther dostępnych jest na stronie produktowej maszyny, pod adresem kosiarka.pl/pl-c/ecotech/ h27-panther.html, lub po zeskanowaniu kodu QR.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

PRZEGLĄD PRZEWOŹNYCH RECYKLERÓW DO ODTWARZANIA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI MINERALNO - BITUMICZNEJ

W następstwie zimowego utrzymywania dróg i ulic – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków, powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako maszyny nieposiadające własnego podwozia, a montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów.