Utrzymanie dróg

Fundusze strukturalne COSME

Fundusze strukturalne są najważniejszym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest niwelowanie różnic w rozwoju i wspieranie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.

Poprzez wspieranie spójności Unia Europejska dąży do osiągnięcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia poziomu ochrony środowiska oraz wyeliminowania nierówności między kobietami i mężczyznami.

Spójność ekonomiczna i społeczna od dłuższego czasu jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej, ponieważ wciąż utrzymują się ogromne różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami. Aby temu zaradzić, Komisja Europejska stworzyła odpowiednie instrumenty finansowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Formy modelowe oczyszczania miast

W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę przejmowania przez urzędy miejskie finansowego ciężaru utrzymania czystości na ważnych dla miasta ulicach i zlecenia oczyszczania ich miejskim przedsiębiorstwom oczyszczania, niezależnie od ustawowego obowiązku zarządców nieruchomości.

Wobec tego niezwykle istotne jest racjonalne wykorzystanie taboru i sprzętu mechanicznego oraz stworzenie odpowiednio szerokiego frontu pracy na nieprzerwanych ciągach ulicznych.