Utrzymanie dróg

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W DOBIE COVID-19

Stan epidemii w kraju stawia wiele nowych wyzwań przed zarządcami terenów publicznych, w tym dróg, parków czy placów zabaw. Jednym z nich jest skuteczne i sprawne prowadzenie dezynfekcji w otwartej przestrzeni miejskiej, co nie jest zadaniem łatwym ze względu na konieczność stosowania środków bezpiecznych dla mieszkańców. Bezpiecznych – to znaczy takich, które posiadają atest i potwierdzone działanie wirusobójcze.

zy dezynfekcja przestrzeni publicznych ma sens?

Nowy wirus z grupy koronawirusów (SARS-CoV-2), wywołujący chorobę zwaną COVID-19 postawił na nogi wszystkie służby publiczne. Nie od razu można było stwierdzić, czy dezynfekcja przestrzeni publicznych ma sens, brakowało analiz i opinii instytucji badawczych. The Pure Sodium Hypochlorite Biocidal Product Group – niemiecka grupa interesów gospodarczych, lobbująca za zastosowaniem podchlorynu sodu, wydała oświadczenie o skuteczności wirusobójczej produktów zawierających aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu. Członkowie Grupy złożyli wniosek o przyznanie Unijnego Pozwolenia dla Rodziny Produktów Biobójczych zawierających opisaną substancję. Co ważne, podchloryn sodu oraz inne związki zawierające aktywny chlor nie są niczym nowym, a ich zastosowanie w wielu branżach jest powszechne. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1273 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzono aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu jako substancję czynną należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4 i 5. Komisja wzięła wówczas pod uwagę badania wskazujące na skuteczność podchlorynu sodu w walce z wirusami otoczkowymi. Jak wykazano nieco później – SARS-CoV wykazuje duże podobieństwo do sekwencji genetycznej innych koronawirusów (2019-nCoV), wynoszące ok. 70%. Już na tej podstawie można było stwierdzić, że podchloryn sodu może stanowić skuteczne narzędzie w walce z nową epidemią w przestrzeni publicznej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (53) 2020

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG W KONTEKŚCIE STOSOWANYCH STANDARDÓW I DOBORU SPRZĘTU

Akcją zimowego utrzymywania dróg potocznie nazywa się organizację i wykonawstwo zimowego utrzymywania ulic. Zimowe oczyszczanie ulic obejmuje: usuwanie śniegu z ulic i zwalczanie śliskości zimowej. Zadania te mają specjalny charakter i różnią od oczyszczania w okresie letnim nie tylko technologią, ale także stopniem trudności w ich realizacji. Zimowe utrzymywanie ulic charakteryzuje się wyższą pracochłonnością i odpowiedzialnością w stosunku do oczyszczania letniego.

JAROSŁAW ROKITA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Współcześnie rzadziej stosowane są już nawierzchnie z elementów kamiennych, skutecznie wyparł je beton cementowy, stosowany do produkcji prefabrykowanej kostki drogowej. Dynamiczny rozwój technologii betonu, jak i produkcji elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie elementów o bardzo wysokich właściwościach techniczno-użytkowych. Jednocześnie łatwość formowania elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie prawie dowolnych kształtów elementów prefabrykowanych.