Technologie

Zagadnienia analizy niezawodności wybranych rozkładarek mas mineralno-bitumicznych

Jak wybrać niezawodny sprzęt? Przedstawiona w artykule analiza wskazuje, że przed decyzją o zakupie sprzętu warto zwrócić uwagę na zakres napraw i remontów, jak również na listę części i podzespołów podlegających okresowej naprawie lub kontroli.

Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiono procedurę wyznaczania analizy niezawodności rozkładarek mas mineralno-bitumicznych (rozściełaczy asfaltu) typu Dynapac F181C i F161-8W, którą wykonano na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych pochodzących z wybranego przedsiębiorstwa robót drogowych.

Drogowe rozściełacze asfaltu według klasyfikacji maszyn do robót drogowych zawartej w normie PN-77/M-48000 zostały umieszczone w grupie 4. jako maszyny i urządzenia, które służą do układania nawierzchni bitumicznych. Zastosowanie tego typu maszyn pozwala uzyskać równomierną szerokość i grubość wykonanej warstwy, a także jej wstępne zagęszczenie. Wykorzystanie rozkładarek jest mniej pracochłonne i zdrowsze dla zdrowia niż ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych i zapewnia większy postęp robót. Rozkładarki mogą układać mieszankę o grubości 10–500 mm i szerokości 2 16 mm. Drogowe rozściełacze produkowane są na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. Maszyny o szerokości powyżej 9 m są zazwyczaj projektowane na podwoziu gąsienicowym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.