Technologie

Zagadnienia analizy niezawodności wybranych rozkładarek mas mineralno-bitumicznych

Jak wybrać niezawodny sprzęt? Przedstawiona w artykule analiza wskazuje, że przed decyzją o zakupie sprzętu warto zwrócić uwagę na zakres napraw i remontów, jak również na listę części i podzespołów podlegających okresowej naprawie lub kontroli.

Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiono procedurę wyznaczania analizy niezawodności rozkładarek mas mineralno-bitumicznych (rozściełaczy asfaltu) typu Dynapac F181C i F161-8W, którą wykonano na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych pochodzących z wybranego przedsiębiorstwa robót drogowych.

Drogowe rozściełacze asfaltu według klasyfikacji maszyn do robót drogowych zawartej w normie PN-77/M-48000 zostały umieszczone w grupie 4. jako maszyny i urządzenia, które służą do układania nawierzchni bitumicznych. Zastosowanie tego typu maszyn pozwala uzyskać równomierną szerokość i grubość wykonanej warstwy, a także jej wstępne zagęszczenie. Wykorzystanie rozkładarek jest mniej pracochłonne i zdrowsze dla zdrowia niż ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych i zapewnia większy postęp robót. Rozkładarki mogą układać mieszankę o grubości 10–500 mm i szerokości 2 16 mm. Drogowe rozściełacze produkowane są na podwoziu gąsienicowym lub kołowym. Maszyny o szerokości powyżej 9 m są zazwyczaj projektowane na podwoziu gąsienicowym.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Z czego budować zatoki autobusowe?

Wzrost natężenia ruchu drogowego przy jednoczesnym promowaniu i rozwoju komunikacji publicznej sprawia, że odcinki przy przystankach autobusowych często stają się wąskim gardłem dróg lokalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest budowa zatok autobusowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne dla wydzielonych zatok autobusowych, a także przeanalizowano koszty takiej inwestycji.

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (38) 2018

Parametry dróg dla rowerów

Projektując infrastrukturę rowerową, należy przede wszystkim określić, skąd i dokąd będą udawali się rowerzyści, a także główne relacje wynikające z obecnych i przewidywanych źródeł i celów podróży oraz podstawowego adresata konkretnej infrastruktury rowerowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów geometrycznych, które w dużej mierze decydują o sukcesie inwestycji.