Projektowanie

STABILIZACJA GRUNTU NA MIEJSCU

Stabilizacja gruntu na miejscu jest jedną z praktyk stanowiących podwaliny konstrukcji drogowej. Właściwości gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej konstrukcji nawierzchni decydują o projektowaniu i wykonaniu – a co za tym idzie – trwałości samej drogi. Od rodzaju gruntu zależy sposób jego stabilizacji – hydrauliczny, mechaniczny bądź chemiczny. W przypadku gruntów o niskiej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.

W przypadku gruntów o małej nośności należy wzmocnić je poprzez zagęszczanie mechaniczne bądź zmianę składu, czyli dodanie spoiw hydraulicznych czy cementu.  Poprzez stabilizację mechaniczną gruntu lub kruszyw w warstwie podbudowy drogowej rozumie się zagęszczanie fizyczne sprzętem ciężkim, tj.  walcami i zagęszczarkami w celu doprowadzenia do odpowiednich parametrów wskaźnika zagęszczenia oraz modułów nośności. Stabilizacja chemiczna oraz hydrauliczna polega na zmianie składu gruntu poprzez reakcje zachodzące między cząstkami gruntu a składnikami dostarczanymi poprzez wylewanie środków hydrofobowych oraz wysiewanie spoiw hydraulicznych, tj. cementu, wapna czy spoiw drogowych. W niniejszym artykule omówiono szczegółowo proces wykonywania stabilizacji na miejscu przy pomocy spoiw hydraulicznych.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
test
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

DR INŻ. JAKUB FENGIER styczeń-luty | 1 (54) 2021

MIESZANKI MINERALNO – CEMENTOWE (MCE)

Remont dróg niejednokrotnie spędza sen z powiek zarządców. Znalezienie „złotego środka” na przeprowadzenie remontu w sposób efektywny przy często ograniczonym budżecie bywa dość kłopotliwe. Przy konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowej rozwiązaniem mogą okazać się mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, do których stworzenia można wykorzystać materiał z recyklingu.