Projektowanie

Kształtowanie dojazdów rowerowych do skrzyżowań

W polskiej praktyce często stosowane są odgięcia drogi rowerowej przed przejazdami dla rowerów, jednak eksperci z krajów o dużym doświadczeniu w organizacji ruchu rowerowego zdecydowanie odradzają takie rozwiązanie i dopuszczają jego zastosowanie jedynie w ściśle określonych warunkach.

W dotychczasowej polskiej praktyce budowy dróg dla rowerów często spotykane są odgięcia drogi dla rowerów przed przejazdami dla rowerów (zdj. 1., 2.). Odgięcia te są uzasadniane dwojako:

 • wytworzeniem azylu dla samochodu skręcającego z jezdni równoległej do drogi dla rowerów lub samochodu wyjeżdżającego z jezdni prostopadłej do drogi dla rowerów,
 •  zmniejszeniem prędkości rowerzysty przed przejazdem rowerowym.

Z drugiej strony zaobserwowano także wiele skutków negatywnych:

 • utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie ewakuacji rowerzysty z przejazdu dla rowerów,
 • utrudnienie obserwacji zbliżających się rowerów przez kierowcę,
 • w szczególności nieczytelność zamiarów rowerzysty dla kierowcy,
 • utrudnienie obserwacji zbliżających się samochodów przez rowerzystę,
 • konflikty pomiędzy mijającymi się rowerzystami na dwukierunkowych drogach dla rowerów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.