Projektowanie

Infrastruktura miejska przyjazna rowerzystom

WYDANIE: MAJ 3 (8) 2013

W Polsce coraz więcej i częściej buduje się drogi rowerowe. Warto więc wiedzieć, jak rozsądnie planować i projektować ich powstanie…

W Polsce coraz częściej ludzie zaczynają korzystać z roweru jako formy przemieszczania się po mieście oraz poza nim. Rower może być wykorzystywany w celu dojazdu do pracy, na zakupy, a także w celach rekreacyjnych. Polityka państwa powinna wspierać wszelkie inicjatywy dążące do zwiększania grupy cyklistów na polskich drogach. Takie podejście może znacząco przyczynić się do ograniczenia emisji spalin i zmniejszenia poziomu hałasu, a tym samym do ochrony cennego środowiska naturalnego oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców. Niestety, pod względem świadomości społecznej oraz rozwoju infrastruktury rowerowej daleko nam jeszcze do takich krajów, jak Szwecja czy Holandia, gdzie rower dla wielu ludzi stanowi podstawowy środek transportu, a samochód wykorzystywany jest tylko w przypadku dłuższych tras. Oczywiście, odpowiednie kształtowanie świadomości społecznej nie wystarczy – jednocześnie należy budować odpowiednią sieć dróg i ścieżek rowerowych zarówno na terenach miejskich, jak i poza nimi.

Ważne jest, aby rozsądne planowanie ścieżek rowerowych było uwzględniane już na etapach sporządzania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o które później projektanci wykonują odpowiednie projekty techniczne budowy oraz przebudowy odcinków dróg.

W artykule M. Augustyna („Drogi Gminne i Powiatowe” 1/2012) zostały opisane wymagania dla ścieżek rowerowych, stawiane przez aktualne dokumenty prawne (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). W poniższym artykule podjęto próbę analizy istniejących szczegółowych rozwiązań związanych z infrastrukturą rowerową, podając jednocześnie zalecane do stosowania parametry geometryczne ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Sieć dróg rowerowych

Podstawowym punktem wyjścia dla projektanta powinna być ogólna mapa przebiegu tras rowerowych, sporządzona przez gminę lub inny organ zarządzający siecią drogową. Niestety, gminy rzadko dysponują tego typu dokumentami. Warto sporządzić taką mapę, aby móc określić, gdzie należy wybudować ścieżki rowerowe, wraz z prognozowaniem ścieżek, na których może występować największe natężenie ruchu rowerowego. W ten sposób będziemy w stanie określić przebiegi dróg rowerowych głównych. Przy realizacji tego typu map zaleca się wprowadzenie trzech klas dla ścieżek rowerowych (tab. 1).

Należy jednocześnie zaznaczyć, że drogi główne wcale nie muszą przebiegać wzdłuż głównych ciągów

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE