Projektowanie

Gdzie zaparkować?

W określonej odległości od budynków, odpowiednio oznakowane i utrzymane, estetyczne, dostępne dla wszystkich użytkowników dróg – takie w założeniach powinny być parkingi.

W 2010 r. liczba wszystkich pojazdów czterokołowych na świecie przekroczyła miliard sztuk. Najwięcej z nich jeździ po drogach Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden samochód przypada na 1,3 mieszkańca. Nie mniej imponujące statystyki notuje się we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Japonii, gdzie stosunek ten wynosi jeden samochód na 1,75 osoby. Aut jest coraz więcej – w przeciwieństwie do miejsc parkingowych, których ograniczona liczba, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, staje się problemem cywilizacyjnym. W Japonii problem ten jest na tyle duży, iż przed kupnem i zarejestrowaniem samochodu należy udokumentować wykupione miejsce parkingowe lub garaż.

Na terenach zabudowanych, a w szczególności na terenach dużych blokowisk, miejscem parkingowym jest każdy skrawek wolnej przestrzeni – co nierzadko uniemożliwia dojazd do budynków karetki czy straży pożarnej. Miasta dosłownie duszą się od nadmiaru aut i mają nie lada kłopot z brakiem miejsc parkingowych. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, iż w 90% osiedli liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca. Nawet bowiem gdy zarządca posiada fundusze na zrealizowanie oczekiwań mieszkańców w tym zakresie, to najczęściej nie posiada wystarczająco dużej powierzchni dla tego typu inwestycji. Niestety, wszystko sprowadza się do jednego czynnika, a mianowicie – braku terenu. W miejscach nowych inwestycji z reguły grunt jest zbyt drogi, by wyznaczyć na nim jeszcze miejsce parkingowe, natomiast przy rewitalizacji lub przebudowie terenu nie ma już skąd „urwać” kawałka ziemi.

Stanowiska postojowe w przepisach

Jak sprawa ta wygląda od strony prawnej? Otóż rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określa takie miejsca jako stanowiska postojowe i różnicuje je na podstawie usytuowania względem drogi na równoległe, prostopadłe i ukośne. W tabeli 1 przedstawiono wymiary stanowisk postojowych, zgodne z rozporządzeniem.

Wymiary stanowisk postojowych z bardziej szczegółowym podziałem na rodzaje korzystających pojazdów przedstawia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Odległość od budynków

Odniesienie prawne dotyczące stanowisk postojowych można znaleźć także w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, które – oprócz wymiarów – reguluje także odległości stanowisk postojowych i ich zgrupowań od budynków. Projektując miejsca parkingowe, należy bowiem uwzględnić ten parametr, co jest, oczywiście, podyktowane względami bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania tychże budynków.

Najbliższa odległość rzeczywista wydzielonego, niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE