Prawne Zeszyty Drogowe

Znaki i sygnały drogowe – nowe przepisy już obowiązują

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych weszło w życie 8 października br. Zmiany mają charakter porządkujący i stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Choć nowelizacja prawa dotyczy przede wszystkim organów zarządzających ruchem, to nowe zapisy odnoszą się również do osób niepełnosprawnych. W miejsce dotychczasowego §33 ust. 2 „Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39” wprowadzono regulacje zgodnie z którą Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39. Jednakże umieszczona pod znakami tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany na lepsze

Zmiana umożliwi organom zarządzającym ruchem na drogach większą elastyczność i możliwości w zakresie projektowanych rozwiązań w organizacji ruchu. Obecne przepisy usuwają wiele niejednoznaczności, na przykład w kwestii ruchu obustronnego dla rowerzystów. Znak D-3 (droga jednokierunkowa)z umieszczoną pod nim tabliczką z napisem: „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego, który umieszcza się na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu. Faktycznie jest to zaakceptowanie sytuacji, która miała miejsce na uliczkach o niewielkim ruchu pojazdów samochodowych. Należy również pamiętać o pojawieniu się nowych znaków poziomych, jak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” oraz nowych sygnalizatorów trójkomorowych (S-1a i S-3a) dla rowerzystów. Oczywiście nowelizacja zawiera znacznie więcej regulacji dotyczących ruchu rowerowego, co stanowi niewątpliwie wyraz ogólnej tendencji do wspierania ruchu rowerowego w miastach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Inwestycje drogowe na nowych zasadach. Jak zmieniło się prawo po 27 października br.?

Ostatnie miesiące przyniosły liczne zmiany w zakresie warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Najświeższe modyfikacje prawa pojawiły się po 27 października 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokument ma charakter specustawy, jego celem jest więc przyspieszenie procesów oraz zwiększenie efektywności prowadzenia inwestycji.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

PPP kontra zadłużenie, czyli zielone światło dla inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje drogowe w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego mogą być optymalnym rozwiązaniem dla gmin lub powiatów planujących budowę lub rozbudowę infrastruktury. Dotyczy to przede wszystkim tych jednostek samorządu, które przez wysokie zadłużenie są zmuszone szczególnie dbać o dostosowanie się do limitów narzuconych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jak przeprowadzać inwestycje z budżetem poniżej kreski?