Prawne Zeszyty Drogowe

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

Zarządca drogi powinien znać regulacje dotyczące lokalizacji reklam w pasie drogowym, które zawarte są w rozdziale 4 ustawy o drogach publicznych, a także zasady wyznaczania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie w jego obrębie reklamy.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2068), zwanej dalej u.d.p., pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związanez prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

W art. 39 ust. 1 u.d.p. sformułowana została zasada ochrony pasadrogowego, polegająca na zakazie dokonywania w jego granicach czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się m.in. umieszczania reklam imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz umieszczania ich poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingówi miejsc obsługi podróżnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Prawne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom na drodze w praktyce zarządcy drogi

Jednym z zadań zarządcy drogi jest okresowy pomiar poziomów substancji lub energii w środowisku, które zostały do niego wprowadzone w związku z eksploatacją drogi, i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom drogowym poprzez zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania na pas drogowy określonych substancji lub energii.