Prawne Zeszyty Drogowe

Niemożność ustanowienia służebności przesyłu w pasie drogowym

Przedstawiamy przypadek, w którym gmina domagała się ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby gazociągu posadowionego w drodze, której klasyfikację zmieniono z wewnętrznej na gminną.

Sąd Rejonowy w miejscowości K. postanowieniem z 25 marca 2015 r. ustanowił na rzecz Spółki, na nieruchomości należącej do gminy, służebność przesyłu polegającą na: prawie korzystania z tej nieruchomości w zakresie usytuowanego na niej gazociągu średniego ciśnienia, prawie utrzymywania go na tej nieruchomości oraz ewentualnych przyłączy i urządzeń, prawie swobodnego, całodobowego dojścia i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem, w celu napraw, konserwacji, remontów, modernizacji i przebudowy oraz ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej przez powstrzymywanie się od wznoszenia budynków i nasadzeń oraz innych działań w strefie kontrolowanej, mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Ubezpieczenie sprzętu drogowego w praktyce zarządcy drogi

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której drogi ulegają uszkodzeniu, a co za tym idzie – pojawia się potrzeba przeprowadzenia remontu. Zarządcy dróg wynajmują do jego realizacji firmy remontowe, ale nierzadko sami dysponują własną siecią specjalistów mających sprzęt remontowy. Warto go ubezpieczyć.