Okladka_6-2013.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (6) 2013

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

Szykują się kolejne zmiany w polskim prawie – zarówno w ustawie Prawo zamówień publicznych, szczególnie w kwestii ochrony podwykonawców, jak i w zasadach finansowania i nadzorowania przez zamawiającego firm podwykonawczych. W połowie 2012 r. w błyskawicznym tempie powstała i została przyjęta Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności. Wiele firm ucieszyła ta wiadomość, jednak mimo upływu kilku miesięcy od podpisania ustawy kwestie te nadal nie zostały zakończone. Wciąż wpływają wnioski od poszkodowanych przedsiębiorców, firmy uzupełniają dokumentację. Jednak nie wszystkie firmy, które złożyły wnioski, dostaną wypłaty. Wielu przedsiębiorców jest oskarżanych o naciąganie GDDKiA. Medialny szum, jaki wokół tego problemu powstał, osnuty wokół wystąpień przedstawicieli GDDKiA oraz rozgoryczonych właścicieli firm, nie sprzyja fachowym i retorycznym rozmowom. GDDKiA dysponuje całym szeregiem procedur prawnych, natomiast podwykonawcy są pozostawieni sobie. Bardzo kłopotliwy jest fakt, iż główni wykonawcy nie zgłaszają lub w dużej mierze nie podpisują umów z podwykonawcami, a odbiory wykonanych robót przez wykonawcę generalnego odbywają się sporadycznie – często jedynie przed wystawieniem faktury. Wiele zleceń na wykonanie jakiejś pracy opiera się tylko na umowie ustnej. Te duże kontrakty ukazały ogromne błędy nie tylko w procedurach stosowanych przez zamawiającego, ale także w sposobie myślenia podwykonawców. W polskich firmach wciąż jeszcze bowiem zdarzają się sytuacje, że dokumenty tworzone są z opóźnieniem lub nawet w ogóle nie powstają. Całą branżę drogową czekają zmiany. Zapowiedział je minister Nowak w swoim wystąpieniu 3 października 2012 r. w trakcie Kongresu Drogowego. W odczuciu niektórych firm drogowych minister swoją wypowiedzią dał do zrozumienia, iż obecna zła sytuacja powstała właściwie na życzenie firm budowlanych. Z opinią tą nie zgodziły się cztery organizacje działające w branży drogowej: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich. Organizacje te 11 października br. wysłały list otwarty do Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, w którym napisały m.in.: „Za jeden z zasadniczych powodów obecnej, katastrofalnej sytuacji należy uznać model relacji (bo o rzeczywistej współpracy trudno w tym przypadku mówić) z wykonawcami inwestycji, jaki jest wdrażany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (…). GDDKiA przyjęła w relacjach z wykonawcami model nakazowy”. Problemy poruszane w liście dotyczą jednak nie tylko relacji, a właściwie ich braku, pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale także skostniałych i niedostosowanych do norm unijnych ani do sytuacji na rynku firm budowlanych procedur wyboru wykonawcy i nadzoru nad kontraktem. Cała branża z ogromną nadzieją czeka zatem na odpowiedź, jaką będą nowe ustawy i rozporządzenia.

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MATERIAŁY I NAWIERZCHNIE

POMYSŁ NA...